Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

16 erthyglau. Tudalen: 1 2 3

Noson wyllt gartref gydag Amgueddfa Cymru

12 Ebrill 2021

Sach gysgu? Tic. Fflachlamp? Tic. Rhywbeth i fwyta? Tic! Mae popeth yn barod ar gyfer 'Amgueddfa dros Nos' newydd Amgueddfa Cymru sy'n lansio heddiw (12 Ebrill).

Neges o gydymdeimlad

11 Ebrill 2021

Arddangosfa Artes Mundi 9 yn cael ei hesyn tan 5 Medi 2021

9 Ebrill 2021

Cyhoeddi arddangosfa eilflwydd gwobr Artes Mundi 9 ym mis Mai

Amgueddfa Cymru yn penodi Cyfarwyddwr Datblygu Busnes newydd

31 Mawrth 2021

Mae Amgueddfa Cymru’n falch o gyhoeddi penodiad Nia Elias yn Gyfarwyddwr Datblygu Busnes newydd y sefydliad. Bydd Nia yn ymuno ag Amgueddfa Cymru ym mis Ebrill 2021 er mwyn helpu i gynyddu potensial masnachol y sefydliad – un o brif flaenoriaethau Amgueddfa Cymru dros y blynyddoedd nesaf.

Cyhoeddi bod gwrthrychau Canoloesol ac Ôl-ganoloesol o Bowys a Bro Morgannwg yn drysor

29 Mawrth 2021

Mae naw canfyddiad yn dyddio o’r canoloesoedd a’r cyfnod ôl-ganoloesol heddiw (29 Mawrth 2021) wedi eu cyhoeddi’n drysor gan Grwner Cynorthwyol Canol De Cymru, Mr Thomas Atherton. Canfuwyd pob gwrthrych gan ddefnyddwyr datgelyddion metel ac yn eu plith mae celciau ceiniogau aur ac arian, modrwyau ac eitemau personol oedd yn eiddo i gyfoethogion Cymru rhwng y 9fed a’r 17eg ganrif OC.

Galwad agored am geisiadau — Cynfas, Rhifyn 5: Cynefin

26 Mawrth 2021

Rydym bellach yn croesawu ceisiadau ar gyfer pumed rhifyn Cynfas, cylchgrawn digidol Amgueddfa Cymru. Y thema yw Cynefin ac rydyn ni’n galw ar artistiaid, awduron, a phobl greadigol o bob cwr o Gymru i gynnig testunau Cymraeg, Saesneg a Dwyieithog.