Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

17 erthyglau. Tudalen: 1 2 3

Safle archaeolegol o oes yr haearn yng ngorllewin Cymru

22 Tachwedd 2018

Datganiad gan Amgueddfa Cymru a Cadw

LLONG OFOD TIM PEAKE YN GLANIO YNG NGHAERDYDD

15 Tachwedd 2018
  • Bydd taith genedlaethol Llong Ofod Tim Peake a gyflwynir gan Samsung a Science Museum Group yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd rhwng 15 Tachwedd 2018 a 10 Chwefror 2019.
  • Gall ymwelwyr ail-fyw'r daith yn ôl o'r Orsaf Ofod Ryngwladol gyda thechnoleg rithwir.

Mwy o sylw i falwod dŵr croyw Cymru diolch i gefnogaeth y Loteri Genedlaethol

9 Tachwedd 2018

Mae Amgueddfa Cymru wedi derbyn grant o £64,500 gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer project treftadaeth natur Codi i’r Wyneb. Diolch i arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, bwriad y project yw creu canllaw adnabod newydd ar gyfer malwod dŵr croyw’r DU, gyda chymorth pobl o bob cwr o Gymru.

Gwobr ac Arddangosfa ARTES MUNDI 8

29 Hydref 2018

 

Hydref 26, 2018 – Chwefror 24, 2019

AMGUEDDFA GENEDLAETHOL CAERDYDD

Torri tir newydd unwaith eto yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

29 Hydref 2018

Mae Amgueddfa Cymru yn dathlu penllanw project ailddatblygu £30 miliwn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

LLWYTH O LECHI GLEISION

24 Hydref 2018

A collection of archive photographs showing slate ready for export from some of the ports of north Wales