Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

64 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AOCC YN YR EISTEDDFOD

30 Gorffennaf 2004
Unwaith eto eleni bydd Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru (AOCC) yn cymryd rhan amlwg ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghasnewydd.

Taith Uchafbwyntiau Sain

30 Gorffennaf 2004

Cefn Llwyfan yn yr Amgueddfa Werin Cymru

30 Gorffennaf 2004
Llê gwerin ar waith - 3:30 pm

Cyfarfod agored y Cyngor - 29 Gorffennaf 2004

29 Gorffennaf 2004
Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor am 9.30 ar ddydd Iau, 29 Gorffennaf 2004 [9.45 i'r cyhoedd] . Yn ystafell Bwyllgora, Amgueddfa Werin Cymru

Gwasanaeth Bws Diwygiedig i Amgueddfa Werin Cymru

27 Gorffennaf 2004

Mae Bebb Travel, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerdydd, wedi diwygio amserlen Gwasanaeth Bws Rhif 32 i bentref Sain Ffagan. O hyn ymlaen, bydd y bysiau'n rhedeg yn fwy aml, a hefyd, bydd rhai bysiau'n mynd o Orsaf Caerdydd Canolog (Stondin B6) yn syth i faes parcio'r Amgueddfa.

Manylion pellach

Amserlen Law

Traveline Cymru 0870 608 2 608

CRWBAN MÔR MWYA'R BYD NÔL YN EI LE YN YR AMGUEDDFA AC ORIEL GENEDLAETHOL, CAERDYDD

26 Gorffennaf 2004
Mae'r crwban môr mwyaf i gael ei ffeindio unrhyw le yn y byd nôl ar ôl tri mis o ofal tyner gan dîm cadwraeth yr amgueddfa. Gallwch weld y crwban yn yr arddangosfa Hanes Natur: Dyn a'r Amgylchedd yn yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd.