Digwyddiadau

Arddangosfa: Cymru... cofio Terrence Higgins

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1 Rhagfyr 2022 – 31 Rhagfyr 2023
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Portread o Terrence Higgins wedi ei wneud gan stamp coch a gwyrdd o siâp calon

Ganwyd Terrence Higgins yn Sir Benfro ym 1945 a bu farw ym 1982 – roedd yn un o'r bobl gyntaf yn y DU i farw o afiechyd yn gysylltiedig ag AIDS. 

I nodi deugain mlynedd ers ei farwolaeth,  mae'r arddangosiad hwn yn cynnwys portread newydd i'r Amgueddfa o Terrence Higgins gan yr artist Nathan Wyburn. Ochr yn ochr â'r portread, mae'r plac gwreiddiol o goeden sy'n coffáu pobl a fu farw o AIDS yng Nghymru.

Digwyddiadau