Digwyddiadau

CwrsCyrsiau Diwrnod Wyna

Wedi'i Orffen
12, 14 a 16 Mawrth, 8.30am-4pm
Pris £95
Addasrwydd 16+

Cyfle i fwynhau diwrnod cyfan yn sied wyna fferm Llwyn-yr-eos.

Gyda chymorth craff y tîm wyna, byddwch chi’n dysgu sut i ofalu am ddefaid beichiog, adnabod arwyddion esgor a delio â phroblemau cyffredin. Bydd genedigaeth yn ystod y dydd yn gyfle i dorchi llewys os ydych chi’n teimlo’n hyderus! Cewch dreulio amser yn y feithrinfa gyda’r defaid, yn helpu i asesu anghenion a lles yr ŵyn yn eu dyddiau cyntaf, ond bydd amserlen y diwrnod yn hyblyg, yn dibynnu ar brysurdeb y sied wyna.

Cwrs addas i ddechreuwyr llwyr – does dim angen profiad blaenorol o drin defaid.

Mae tri lle ar gael bob diwrnod. Darllenwch y canllawiau isod cyn archebu.

Tocynnau

Does dim lle ar ôl ar ddydd Gwener 16 Mawrth, ac mae nifer cyfyngedig o docynnau ar ôl ar gyfer y sesiynau eraill.

Canllawiau:

  • Dylai unrhyw berson beichiog, sydd â phartner beichiog, neu sy’n ceisio am blentyn ddarllen y canllawiau canlynol gan y GIG (Saesneg yn unig).
  • Mae’r cwrs yn anaddas i bobl â phroblemau symudedd oherwydd amodau’r sied wyna. Os oes gennych bryderon, cysylltwch cyn archebu drwy e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk
  • Mae’r dyddiadau wedi’u trefnu i gynnig y cyfle gorau i weld genedigaeth, ond mae wyna yn fusnes anodd ei ragweld ac allwn ni addo dim.
  • Byddwch yn barod i wisgo hen ddillad a throchi – rydyn ni’n argymell gwisgo trowsus gwrth-ddŵr (gallwn ni addo y byddwch chi’n penlinio mewn dom!)
  • Mae prisiau yn cynnwys parcio – wedi cyrraedd, ewch at y porthdy diogelwch i gyfarfod eich tiwtor, fydd yn darparu tocyn parcio.
  • Darperir lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â bocs bwyd hefyd neu fynd i un o’r bwytai ar y safle.
  • Os ydych chi am dorchi llewys gofynnwn i chi dorri eich ewinedd a thynnu unrhyw farnais a modrwyau. Ein blaenoriaeth yn hyn o beth yw diogelwch y defaid.
  • Bydd digwyddiadau’r sied wyna yn cael eu ffrydio’n fyw ar wefan yr Amgueddfa fel rhan o broject #sgrinwyna. Wrth reswm, bydd unrhyw un sy’n mynychu yn ymddangos (er mai’r defaid yw sêr y sioe). Wrth archebu lle rydym yn cymryd eich bod yn rhoi caniatâd ymlaen llaw i gael eich ffilmio – bydd yn rhaid i chi lofnodi ffurflen ganiatâd ffilmio a ffotograffiaeth ar y diwrnod.
Llun: Oen yn cael ei fwydo gyda photel
Llun: yn y sied wyna
Diwrnodau profi wyna yn Sain Ffagan
Digwyddiadau