Digwyddiadau

Arddangosfeydd 6 Tachwedd 2022

Cyfle olaf i'w weld
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 Gorffennaf–6 Tachwedd 2022
Cyfle olaf i'w weld
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Medi 2022 – 2 Ionawr 2023
Cyfle olaf i'w weld
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Medi 2022 – 23 Ebrill 2023
Cyfle olaf i'w weld
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Hydref 2022 – 19 Mawrth 2023

Digwyddiadau a Sgyrsiau 6 Tachwedd 2022

Digwyddiad: Dawnsio i Iechyd - Rhaglen Ddawns Atal Cwympiadau

19 Awst 2022 – 31 Mawrth 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Cystadleuaeth Ffotografiaeth - Gŵyl Amgueddfeydd Cymru

22 Hydref–6 Tachwedd 2022
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Trywydd Rhyfedd a Rhyfeddol

29 Hydref–6 Tachwedd 2022
10yb - 4yp
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

5 a 6 Tachwedd 2022
10am - 5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am ddim a chodi tâl
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Tref 5G y Dyfodol

Dim Lle Ar Ôl
5 a 6 Tachwedd 2022
12pm & 3.30pm
Addasrwydd: Oed 8 - 14
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch docyn i blant ac oedolion nad ydynt yn cymryd rhan
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Grymoedd Gwych!

Dim Lle Ar Ôl
6 Tachwedd 2022
3pm
Addasrwydd: Oed 7 - 11
Pris: Plant £2.50, Oedolion Am ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: O’r Lleuad i Fawrth

6 Tachwedd 2022
2pm
Addasrwydd: Oed 7+
Pris: £2.50pp / Plant o dan 2 mlwydd oed am ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Sioe Balwnau Gwyddoniaeth

6 Tachwedd 2022
4pm
Addasrwydd: Oed 4+
Pris: Oedolion £2.50, plant £2.50 / Plant o dan 2 mlwydd oed am ddim
Archebu lle: £4
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Miri Mathemategol

6 Tachwedd 2022
10am
Addasrwydd: Oed 8+
Pris: Oedolion £2.50, plant £2.50
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Triciau Mathemateg i Ffrwydro’ch Ymennydd

6 Tachwedd 2022
12pm
Addasrwydd: Oed 12+
Pris: Oedolion £2.50, plant £2.50
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Edrych i fyny

6 Tachwedd 2022
5pm
Addasrwydd: Oed 7 - 11
Pris: Plant £2.50, Oedolion Am ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Dinosoriaid a’r Anialwch yng Nghymru

6 Tachwedd 2022
11.30am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch docyn i blant ac oedolion
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Archwilio a Phaentio Eich Breuddwydion

Dim Lle Ar Ôl
6 Tachwedd 2022
2pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: 1 tocyn i bob teulu
Mwy o wybodaeth