Digwyddiadau

Arddangosfeydd 5 Tachwedd 2022

Cyfle olaf i'w weld
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 Gorffennaf–6 Tachwedd 2022
Cyfle olaf i'w weld
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Medi 2022 – 2 Ionawr 2023
Cyfle olaf i'w weld
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Medi 2022 – 23 Ebrill 2023
Cyfle olaf i'w weld
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Hydref 2022 – 19 Mawrth 2023

Digwyddiadau a Sgyrsiau 5 Tachwedd 2022

Digwyddiad: Dawnsio i Iechyd - Rhaglen Ddawns Atal Cwympiadau

19 Awst 2022 – 31 Mawrth 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Cystadleuaeth Ffotografiaeth - Gŵyl Amgueddfeydd Cymru

22 Hydref–6 Tachwedd 2022
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Trywydd Rhyfedd a Rhyfeddol

29 Hydref–6 Tachwedd 2022
10yb - 4yp
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Academi Gofodwyr Brainiac

5 Tachwedd 2022
2yp a 4yp
Addasrwydd: Teuluoedd 6+ oed
Pris: Oedolion £5, plant £5
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Sioe Gwyddoniaeth Dŵr Ffrwydrol!

Dim Lle Ar Ôl
5 Tachwedd 2022
12.30pm
Addasrwydd: Oed 7+
Pris: Oedolion £2.50, plant £2.50 / Plant o dan 2 mlwydd oed am ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Mater Ardderchog!

Dim Lle Ar Ôl
5 Tachwedd 2022
3 pm
Addasrwydd: Oed 7+
Pris: Oedolion £2.50, Plant £2.50
Mwy o wybodaeth

Sgwrs: Wyneb Newidiol Technoleg yng Nghymru

5 Tachwedd 2022
11am
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Sgwrs: Chi, Fi a Deallusrwydd Artiffisial: Yr hyn mae eich chwiliadau ar y rhyngrwyd yn ei ddweud am sut rydych chi'n teimlo

Dim Lle Ar Ôl
5 Tachwedd 2022
3pm
Addasrwydd: Oed 12+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Sgwrs: Adrodd ein straeon ein hunain: y defnydd o alcohol ymhlith cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr

5 Tachwedd 2022
1pm
Addasrwydd: Oed 18+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

5 a 6 Tachwedd 2022
10am - 5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am ddim a chodi tâl
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Tref 5G y Dyfodol

Dim Lle Ar Ôl
5 a 6 Tachwedd 2022
12pm & 3.30pm
Addasrwydd: Oed 8 - 14
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch docyn i blant ac oedolion nad ydynt yn cymryd rhan
Mwy o wybodaeth