Celf Hanesyddol

Celf ym Mhrydain Oes Victoria

Jephthah, Sir John Everett Millais
MILLAIS, Sir John Everett
Jephthah
1867
olew ar gynfas
cymrynrodd gan Isadore Stone, 1964
NMW A 180
DA000734_01
Newyddion Drwg (Y Gwahanu), James Tissot
TISSOT, James (1836 - 1902)
Newyddion Drwg (Y Gwahanu)
1872
olew ar gynfas
cymrynrodd gan William Menelaus, 1882
NMW A 184

Mae pensaernïaeth a dylunio Oes Victoria yn dal i ddylanwadu cymaint ar ein byd ni heddiw, yn enwedig yng Nghaerdydd, a ddatblygodd o fod yn dref farchnad i ddinas o bwys rhyngwladol yn ystod y 19eg ganrif.

Castell Caerdydd yw un o adeiladau mwyaf ysblennydd yr adfywiad gothig ym Mhrydain. Trawsnewidiodd William Burges y castell ym 1866.

Prydain oedd un o wledydd cyfoethocaf y byd yn oes y Frenhines Victoria (1819-1901). Roedd mwy a mwy o bobl yn prynu celf, a’r arlunwyr yn mwynhau cyfoeth a bri cymdeithasol oherwydd hynny.

Roedd y dosbarth canol cyfoethog yn hoff iawn o dirluniau rhamantaidd, anifeiliaid pert a golygfeydd o fyd llên. Roedd arlunwyr hefyd yn defnyddio’u gwaith i roi sylwadau ar y gymdeithas ar ffurf peintiadau o fywyd modern.

Sefydlwyd y Frawdoliaeth Gyn Raffaelaidd ym 1848, gan roi pwrpas moesol newydd a safbwyntiau ffres ar y byd a’i bethau.

Erbyn diwedd y ganrif, roedd y pwyslais ar brydferthwch er ei fwyn ei hun, ac roedd arlunwyr yn mabwysiadu syniadau a thechnegau newydd o Ffrainc.

Datblygodd Cymru fel gwlad ddiwydiannol gyntaf y byd diolch i’r diwydiant haearn a glo. Hyn hefyd oedd wrth wraidd nawdd preifat i’r celfyddydau a sefydlu’r orielau cyhoeddus cyntaf.

Er bod y rhan fwyaf o’r arlunwyr Cymreig yn gweithio y tu allan i’w mamwlad o hyd, dechreuodd rhai ymdrin â phynciau fel hunaniaeth Gymreig gan gyfrannu at y twf mewn ymwybyddiaeth genedlaethol.

Map oriel 6

Lleoliad:

Oriel 6
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Celf Hanesyddol