Celf Hanesyddol

Pŵer y Tir: Oriel Tirluniau Cymru

Gwaith Dur, Caerdydd Liw Nos, Lionel Walden
WALDEN, Lionel (1862 - 1933)
Gwaith Dur, Caerdydd liw Nos
olew ar gynfas
rhodd gan yr artist, 1920
NMW A 2245
Castell Dolbardarn, Richard Wilson
WILSON, Richard (1714 - 1782)

olew ar gynfas
prynwyd, 1937
NMW A 72

Pam fod y wlad yn parhau i ysbrydoli artistiaid? Beth sydd wedi denu cynifer o artistiaid yma?

Mae’r oriel yma’n edrych ar ymatebion artistiaid i’n tirwedd, yn tynnu sylw at lefydd, themâu ac unigolion o bwys wrth ddatblygu tirlunio yng Nghymru. Mae’r arddangosfa’n cyfosod artistiaid o wahanol gyfnodau er mwyn dangos eu hysbrydoliaeth.

Mynyddoedd a llynnoedd rhyfeddol y gogledd, cestyll, arfordir, bryniau hardd a diwydiannau trwm, y de, dyfroedd ystumiol afon Gwy – mae’r cyfan wedi ysbrydoli artistiaid ers tro byd.

O’r ddeunawfed ganrif ymlaen, daeth artistiaid yn llu i archwilio’n gwlad. Mae Cymru’n dal i ddenu artistiaid heddiw i ail-ddehongli llefydd a lluniau o’r gorffennol, gan edrych ar y tir mewn ffyrdd newydd a dod â’r byd modern i’r dirwedd oesol sy’n newid yn barhaus.

Mae’r gweithiau’n cynnwys rhai mannau hardd; ond mae’r artistiaid wedi cael eu hysbrydoli hefyd gan lefydd oddi ar lwybrau twristaidd Cymru mewn tir diwydiannol a threfol. Cymry yw rhai o’r artistiaid hyn, tra bod eraill wedi dod yma fel twristiaid, wedi cael ysbrydoliaeth yma neu hyd yn oed wedi ymgartrefu yma.

Os na welwch chi’ch hoff le neu artist heddiw, cofiwch ddod nôl. Bydd y gweithiau a’r themâu’n newid yn gyson er mwyn parhau i archwilio ein tirwedd ac ymateb artistiaid iddi.

Map oriel 7

Lleoliad:

Oriel 7
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Celf Hanesyddol