Digwyddiadau

Arddangosfa: David Hurn: Llun am Lun

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
23 Hydref 2021 – 27 Mawrth 2022
Dod yn fuan
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Merch ifanc yn llawn llawenydd ar ôl cael ei gwasanaeth Bedydd Esgob

Merch ifanc yn llawn llawenydd ar ôl cael ei gwasanaeth Bedydd Esgob. Llundain, Lloegr
© David Hurn / Magnum Photos / Amgueddfa Cymru

Bydd yr arddangosfa ffotograffiaeth hon yn cyflwyno rhagor o uchafbwyntiau o Gasgliad David Hurn, a lluniau a gyfnewidiodd â'i gydweithwyr yng nghwmni Magnum yn bennaf.

Trwy gydol ei yrfa fel ffotograffydd dogfennol ac aelod o Magnum Photos, mae Hurn wedi bod yn gasglwr ffotograffiaeth brwd. Yn ddiddorol, mae’n casglu ffotograffau trwy eu ffeirio.

Cafodd yr arddangosfa ei churadu gan Martin Parr yn 2017 i nodi pen-blwydd 70 Magnum Photos ac i ddathlu'r gymuned o ffotograffwyr y bu David Hurn yn rhan ohoni am 56 o flynyddoedd. Cafodd ei harddangos am y tro cyntaf yn Photo London ym mis Mai 2017 yna yn Sefydliad Martin Parr ym mis Mehefin 2018. Ers hynny mae'r gwaith wedi dychwelyd adref i Gaerdydd i gwblhau Casgliad David Hurn yn Amgueddfa Cymru.

"Mae David Hurn wedi llunio cysyniad sydd mor arbennig o syml, dwi'n synnu nad oes rhagor o bobl yn ei wneud. Mae wedi adeiladu casgliad o ffotograffau trwy gyfnewid ei luniau ef am luniau gan ffotograffwyr eraill – llun am lun. Fel y gwelwch chi yn yr arddangosfa hon, mae David wedi casglu detholiad anhygoel o luniau. Mae rhai yn eiconig ac yn gyfarwydd ac eraill heb eu gweld o'r blaen, yn cuddio yn nyfnderoedd archif ar-lein Magnum. Yn aml iawn wrth guradu, gwelwyd mai delweddau mwyaf adnabyddus David oedd dewis luniau ei gyfoedion, felly trefnwyd yr arddangosfa i ddangos ffotograff David yng nghanol y lluniau a gafodd yn gyfnewid ganddynt. Martin Parr

Dymuna Amgueddfa Cymru ddiolch i Magnum Photos a Martin Parr am eu cefnogaeth gyda'r arddangosfa.

Digwyddiadau