Digwyddiadau

Digwyddiad: Tê Nadoligaidd i ddau yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
3–22 Rhagfyr 2022, 2yh-5yh
Pris £29.95
Addasrwydd Pawb

Mwynhewch dê Nadoligaidd i ddau yn yr Amgueddfa. Llawenhewch gyda dewis o frechdanau, danteithion Nadoligaidd sawrus a melys gyda chwpan diwaelod o dê Cymreig neu goffi wedi’i ardystio deirgwaith.

Archebwch eich tê prynhawn    

Digwyddiadau