Digwyddiadau

Digwyddiad: Disgo Tawel

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Nôs Sadwrn 9 Rhagfyr 2023 , 6pm - Canol Nos
Pris Am Ddim
Addasrwydd Digwyddiad Teulu: £8/£10 | Digwyddiad Oedolion yn

Motel Nights mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru yn cyflwyno…

DIM TARFU - Disgo Tawel 

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 

 

Digwyddiad i Deuluoedd 6pm – 8pm 

Digwyddiad i Oedolion yn unig 9pm – 12am

Ymunwch â ni yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wrth i rai o DJs gorau’r ddinas frwydro am eich teyrngarwch telynegol! Canwch i'ch hoff glasuron parti o dan gromen un o adeiladau mwyaf mawreddog y ddinas.

 

Tocynnau Digwyddiad Teulu 

 

Tocynnau Digwyddiad Oedolion yn unig   

 

DIGWYDDIAD I'R TEULU

Bydd y digwyddiad hwn yn rhedeg o 6pm – 8pm

Rydym yn cynghori bod pawb sy'n mynychu’r parti mini yn 5+ ac yng nghwmni oedolyn!

 

DIGWYDDIAD I OEDOLION YN UNIG

Bydd y digwyddiad hwn yn rhedeg o 9pm – 12am

Mae hwn yn ddigwyddiad 18+ yn unig

 

 

**GWYBODAETH**

Bydd gwesteion yn mwynhau:

Tri DJ yn chwarae amrywiaeth o genres

Profiad disgo tawel unigryw mewn lleoliad eiconig

Bar di-gyswllt a DI-WASTRAFF Motel Nights yn gweini amrywiaeth o ddiodydd.

 

**BETH YW Disgo Tawel?**

Byddwch yn derbyn set o glustffonau ar fynediad, ond nid ydynt yn rhai cyffredin – mae gan y rhain DAIR sianel! Drwy ddefnyddio’r switsh, byddwch yn cael dewis pwy rydych chi'n gwrando arno wrth i'n DJs fynd â chi ar daith gerddorol rhwng genres! PWY FYDDWCH CHI'N EI DDEWIS?

Mae tocynnau'n gyfyngedig a byddant yn GWERTHU ALLAN yn gyflym, felly bydd angen i chi fod yn gyflym!

 

Digwyddiadau