Planhigion Isel

Casgliadau Planhigion Isel

Fissidens celticus

Mae'r casgliadau botanegol yng Nghaerdydd yn dyddio'n ôl i 1867 pan sefydlodd Cymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd, a dylanwadau ar ddatblygiad Cardiff Free Library, Museum and Schools of Science and Art. Yr eitem gyntaf o bwys botanegol a brynodd y gymdeithas oedd Casgliad Conway ym 1870.

Mae tua 337,000 o'r sbesimenau yn herbariwm Amgueddfa Cymru yn blanhigion isel, gyda thua 280,000 ohonynt yn fryoffytau (mwsogl, llysiau'r afu a chyrnddail). Fodd bynnag, mae yna hefyd sawl sbesimen o gennau (45,000), ffyngau (6,700) ac algâu (5,000).

Mae cadw'r casgliadau'n ddiogel ac mewn cyflwr da yn rhan o waith curaduron sy'n gweithio'n agos gyda'r adran gadwraeth yn yr Amgueddfa.