Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

141 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Big Pit yn Llongyfarch Enillydd y Gulbenkian Eleni

30 Mai 2006

Mae Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru, enillydd Gwobr Gulbenkian yn 2005, wedi anfon llongyfarchiadau gwresog at ss Great Britain ym Mryste, enillydd y wobr arbennig, eleni.

Hwyl Hanner Tymor i'r Teulu Oll gydag Amgueddfa Cymru

30 Mai 2006

Peidiwch â gadael i wyliau'r Sulgwyn basio heb ymweld ag un o'n hamgueddfeydd ar draws De Cymru. Gyda digonedd yn digwydd ym mhob un o'n hamgueddfeydd ar gyfer y teulu oll, gallwch lenwi'ch gwyliau cyfan yn symud o safle i safle!

Lansio — CAMAU CYMRAEG: Adnodd dysgu Cymraeg

25 Mai 2006

Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, 27 Mai 2006, am 10.30 gydag Alun Pugh, Gweinidog Llywodraeth Cynulliad Cymru dros Ddiwylliant, Y Gymraeg a Chwaraeon. Bydd CAMAU CYMRAEG, prosiect dysgu arloesol sy'n galluogi dysgwyr i ddefnyddio Amgueddfa Lechi Cymru fel adnodd cyffrous a hygyrch, yn cael ei lansio yn Llanberis ar 27 Mai.

Chwilio am Hanes ym Mwrlwm yr Ŵyl

24 Mai 2006

Archaeoleg fydd un o brif themâu stondin Amgueddfa Cymru ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Rhuthun, Sir Ddinbych yr wythnos hon.

Wynebau Cymru

24 Mai 2006

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Mehefin – 24 Medi 2006

Llwyddiant yn Ewrop i Amgueddfa Wlân Cymru

23 Mai 2006

Mae Curadur a Rheolwr Amgueddfa Wlân Cymru, Sally Moss, newydd ddychwelyd o ymweliad hynod lwyddiannus â Lisbon, Portiwgal, lle mynychodd seremoni Gwobr Amgueddfa Ewropeaidd y Flwyddyn. Mae'r amgueddfa, ym mhentref Dre-fach Felindre yng ngorllewin Cymru, yn adrodd hanes y diwydiant gwlân yng Nghymru, ac fe'i canmolwyd yn y gystadleuaeth eleni am ei gallu i ymateb i anghenion a dymuniadau ei hymwelwyr, yn y ffordd mae'n darparu ar eu cyfer.