Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

76 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cariad at fwyd!

26 Ionawr 2011

Gall ymwelwyr â Big Pit sbarduno’r flwyddyn newydd y penwythnos hwn (29 a 30 Ionawr) drwy brofi’r bwydydd a’r diodydd lleol gorau mewn g?yl ‘Caru Bwyd’.

Dathlu Diwrnod Santes Dwynwen ar y Glannau

21 Ionawr 2011

Bydd cariad yn blaguro y Sul hwn (23 Ionawr) yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Enillwch Le yng Nghalendr Adfent 2011 Amgueddfa Cymru

19 Ionawr 2011

Mae plant o ysgolion cynradd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn cymryd rhan mewn gweithdai cartwnau yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre drwy gydol misoedd Ionawr a Chwefror i greu calendr Adfent 2011 Amgueddfa Cymru. Bydd y 25 o greadigaethau gorau’r plant yn cael eu dewis a’u datblygu i greu calendr gaiff ei werthu drwy Gymru.

Twf yn Amgueddfa Wlân Cymru

14 Ionawr 2011

Ar Ddydd Gwener 14 o Ionawr, daeth nifer o rieni a phlant at ei gilydd yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre i ganu, darllen storiau a phaentio fel rhan o brosiect sy’n cefnogi rhieni i drosglwyddo’r Gymraeg yn y teulu.