Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

76 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Yr Amgueddfa dan ofal disgyblion lleol

15 Tachwedd 2011

Ar ddydd Gwener 11 Tachwedd, bydd myfyrwyr o Goleg Castell-nedd Port Talbot yn cau eu gwerslyfrau ac yn eu cyfnewid am wrthrychau hanesyddol wrth iddyn nhw dyrru i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Amgueddfa Cymru yn penodi dau Ymddiriedolwr newydd

10 Tachwedd 2011

Mae Llywydd Amgueddfa Cymru, Elisabeth Elias, wedi cyhoeddi penodiad dau Ymddiriedolwr newydd, yr Athro Robert Pickard a Dr Glenda Jones ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Mehefin 2012 a 31 Mai 2016.

Alun yn dal ati

9 Tachwedd 2011

Fel arfer, wrth gyrraedd 65 oed byddwn ni’n barod i ffarwelio â byd gwaith a pharatoi am ymddeoliad hir a hapus, ond nid Alun Jones!

Arandora Star yn boblogaidd gyda disgyblion ysgol Abertawe

7 Tachwedd 2011

Roedd plant ysgol o bob cwr o’r ddinas wrth eu boddau â’r amgueddfa am hanes trychineb yr SS Arandora Star; Wales Breaks its Silence…Memories to Memorial.

Y Glannau'n paratoi am benwythnos llawn rygbi

3 Tachwedd 2011

Bydd bwrlwm Cwpan Rygbi’r Byd yn cael ei ailgynnau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau’r penwythnos hwn gyda digwyddiad rygbi arbennig i ddiddori’r teulu cyfan.

David Jones – Paentiadau a Lluniau Dyfrlliw yn Amgueddfa genedlaethol Caerdydd

2 Tachwedd 2011

Mae David Jones yn unigryw ymhlith arlunwyr Prydeinig yr ugeinfed ganrif, a chyfeirir ato yn aml fel y bardd-arlunydd gorau ers William Blake. Mae detholiad o waith rhagorol Jones o gasgliad Amgueddfa Cymru David Jones (1985-1974): Paentiadau a Lluniau Dyfrlliw ar arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o 5 Tachwedd 2011 – 4 Mawrth 2012.