Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

76 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Meddyliwch am fad achub?

6 Mai 2011

Meddyliwch am fad achub allai wrthsefyll tywydd garw Môr Hafren?

Meddyliwch am fad achub sydd wedi arbed 4,717 o fywydau?

A’r ateb? RIB – Bad Achub Chwyddadwy Corff Anhyblyg – ac maen cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau nawr.

Arddangos Deddf Uno 1536 am y tro cyntaf erioed

5 Mai 2011

O 5 Mai 2011 i 27 Gorffennaf 2011 bydd Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn arddangos Deddf Uno 1536, y ddeddfwriaeth fu’n bennaf gyfrifol am uniad gwleidyddol a chyfreithiol Cymru a Lloegr.

Hwyl y gwanwyn ar y Glannau'r penwythnos hwn

4 Mai 2011

Mae’r Pasg drosodd erbyn hyn, ond mae digon i’w wneud yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau o hyd.

Ai William neu Kate yw'ch enw chi? Dathlwch gyda ni!

27 Ebrill 2011

Ai William neu Kate yw’ch enw chi? Os felly, mae Big Pit yn awyddus i’ch helpu i ddathlu diwrnod arbennig y pâr hapus trwy gynnig gostyngiadau y penwythnos hwn.

Adeiladu Cartref i Hanes Cenedl yn Sain Ffagan

26 Ebrill 2011

Mae Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru wedi cyhoeddi enwau aelodau’r tîm project, sy’n cynnwys contractwyr ac ymgynghorwyr, fydd yn eu cefnogi wrth ddatblygu cynlluniau ar gyfer dyfodol yr Amgueddfa.

Llwyfan newydd i gelf yng Nghymru

15 Ebrill 2011

Cwblhau orielau celf modern a chyfoes newydd

Amgueddfa Gelf Genedlaethol i Gymru