Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

45 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8

Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr Amgueddfa Cymru

2 Hydref 2012

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd sydd â diddordeb yng ngwaith Amgueddfa Cymru i fynychu cyfarfod chwarterol Bwrdd yr Amgueddfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am 10.30am-12.30pm ar ddydd Iau 4 Hydref 2012.

Amgueddfa Cymru yn cyhoeddi apwyntiad cyfarwyddwraig newydd

2 Hydref 2012

Mae Ms Janice Lane wedi ymuno ag Amgueddfa Cymru y mis hwn fel Cyfarwyddwraig newydd â chyfrifoldeb dros addysg, arddangosfeydd a chyfryngau newydd.

ARTES MUNDI 5 - ARDDANGOSFA A GWOBR RHYNGWLADOL CYMRU 2012-2013

2 Hydref 2012

Arddangosfa: 6 Hydref 2012 – 13 Ionawr 2013 yn Amgueddfa Gelf Genedlaethol Cymru                                                                                                        

Dyfarnu gwobr: 29 Tachwedd 2012

Mae Artes Mundi 5 yn falch i gyhoeddi manylion pellach am arddangosfa 2012, gan gynnwys gweithiau newydd a grëwyd yn arbennig ar gyfer rhifyn eleni gan artistiaid y rhestr fer Miriam Bäckström, Tania Bruguera, Darius Mikšys a Apolonija Šušterši?, yn ogystalag ystod o weithiau ychwanegol gan artistiaid y rhestr fer Phil Collins, Sheela Gowda a Teresa Margolles. Bydd Artes Mundi 5 hefyd yn cynnwys rhaglen gref o berfformiadau gan artistiaid a digwyddiadau cyfranogol sy’n cynrychioli ffocws pwysig newydd ar gyfer arddangosfa a gwobr eleni.

Taflu goleuni newydd ar baentiadau Turner yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

24 Medi 2012

Mewn arddangosfa newydd sy’n agor ar ddydd Mawrth 25 Medi 2012 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, bydd cyfle i weld y saith paentiad olew gan un o artistiaid mwyaf enwog Prydain, J. M. W. Turner (1775-1851), sydd yng nghasgliad Amgueddfa Cymru gyda’i gilydd.

Digwyddiad cenedlaethol Come Draw with Me! yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

19 Medi 2012

Rhwng 6pm a 8.30pm ar 8 Tachwedd, bydd cyfle i ymuno â phum artist enwog ar gyfer digwyddiad arlunio unigryw yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Ymunwch â Brendan Stuart Burns, Laura Ford, Marega Palser, Stephen West a Sue Williams am noson arbennig yn orielau Celf Argraffiadol a Modern Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Pris y tocyn yw £25, gan gynnwys deunyddiau a lluniaeth.