Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

37 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7

Amgueddfa Cymru yn helpu gwyddonwyr ysgol i blannu bylbiau newid hinsawdd

22 Ebrill 2013

Mae Amgueddfa Cymru wedi bod yn helpu i daclo tlodi plant yng Nghymru drwy ddarparu addysg gwyddoniaeth drwy gyfrwng project dysgu o bell arloesol mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru ac ar draws y DU.

1.75 miliwn o ymwelwyr - record i amgueddfeydd cenedlaethol Cymru

10 Ebrill 2013

Mae niferoedd ymwelwyr Amgueddfa Cymru yn parhau i gynyddu, gyda record newydd o 1.75 miliwn yn cael ei gosod yn 2012-13 (9% uwchlaw’r targed).

Julian Stair - Arddangosfa cerameg gyfoes newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

5 Ebrill 2013

Mae Julian Stair yn un o geramegwyr mwyaf y byd, ac mae’n dod â’i arddangosfa unigol fawr gyntaf mewn amgueddfa yma i Gaerdydd. Archwiliad yw Julian Stair Quietus: Y Llestr, Marwolaeth a'r Corff Dynol o ddefodau marw a chladdu a sut y gall y rhain gael eu dehongli fel dathliad o fywyd, a bydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd rhwng 6 Ebrill a 7 Gorffennaf 2013.

Gŵyl Llên Plant yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

19 Mawrth 2013

Cynhelir Gŵyl Llên Plant gyntaf Caerdydd ym mis Mawrth, fydd yn ddathliad gwych o lyfrau plant. Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn croesawu awduron a darlunwyr enwog gan gynnwys Martin Brown, sy’n enwog am gyfres Horrible Histories, ac awduron Doctor Who a How to Train your Dragon – bydd rhywbeth at ddant pawb. Cynhelir y digwyddiadau yn Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ddydd Sadwrn 23 a dydd Sul 24 Mawrth. I brynu’ch tocynnau, ffoniwch (029) 2023 0130. Cefnogir yr ŵyl gan Legal & General.

Bwrw Gwreiddiau: Sutherland a'r Dirwedd Ramantaidd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc

13 Mawrth 2013

Cafodd y lleoliadau y gweithiodd yr artist Graham Sutherland (1903-1980) ynddynt ddylanwad mawr arno ac yn ystod y 1930au datblygodd weledigaeth bersonol iawn o dirwedd Sir Benfro. Meddai, ‘I felt as much a part of the earth as my features were part of me’. Yn ogystal â gwaith ar fenthyg o gasgliadau Amgueddfa Cymru, bydd arddangosfa newydd Bwrw Gwreiddiau: Sutherland a’r Dirwedd Ramantaidd (16 Mawrth-8 Gorffennaf 2013) yn Oriel y Parc hefyd yn cynnwys benthyciad o waith pwysig gan Sutherland o gasgliadau’r Tate, sef Tirwedd Ddu. Paentiwyd Tirwedd Ddu rhwng 1939 a 1940, a dyma un o’r enghreifftiau orau o waith cynnar Sutherland yn Sir Benfro.

Beiddgar a Hardd: Artist tecstilau Kaffe Fassett yn dod i Orllewin Cymru

11 Mawrth 2013

Mae un o artistiaid tecstilau mwyaf adnabyddus y byd yn dod i Orllewin Cymru am y tro cyntaf eleni, a hynny er mwyn cynnal nid un, ond dwy arddangosfa o’i waith neilltuol. Ganwyd Kaffe Fassett yn America ond mae’r artist wedi bod yn byw ac yn gweithio ym Mhrydain ers sawl degawd. Mae’n adnabyddus am ddylunio tecstilau gwefreiddiol a defnyddio lliw mewn modd tanllyd a dramatig. Gan ddechrau gyda gweuwaith nôl yn y 1960au, dros y blynyddoedd mae wedi defnyddio techneg blaen nodwydd, mosaigau, rygiau, cwiltiau a llawer mwy. Am y tro cyntaf mae Kaffe Fassett yn arddangos yng Nghymru ac mae’n gyfle arbennig i weld dwy elfen o’i waith. Ei gwiltiau fydd canolbwynt yr arddangosfa yng Nghanolfan y Cwilt Cymreig yn Llanbed (9 Mawrth-2 Tachwedd) , tra bydd Amgueddfa Wlân Cymru yn Dre-fach Felindre, yn arddangos ei weuwaith o 8 Mawrth-2 Tachwedd).