Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

38 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7

Rhodd dyngarol o weithiau celf gyfoes i Amgueddfa Cymru

26 Ebrill 2013

Mae deuddeg o weithiau celf modern gan artistiaid rhyngwladol eu bri wedi cael ei rhoi i Amgueddfa Cymru. Ymhlith y gweithiau, a roddwyd gan y casglwyr celf adnabyddus Eric a Jean Cass drwy’r Gymdeithas Gelf Gyfoes, mae dau lithograff gan yr artist Swrreal enwog Joan Miró a gwaith pwysig gan yr artist o’r Iseldiroedd Karel Appel. Byddant yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o 4 Mai tan 21 Gorffennaf 2013.

Amgueddfa Cymru yn helpu gwyddonwyr ysgol i blannu bylbiau newid hinsawdd

22 Ebrill 2013

Mae Amgueddfa Cymru wedi bod yn helpu i daclo tlodi plant yng Nghymru drwy ddarparu addysg gwyddoniaeth drwy gyfrwng project dysgu o bell arloesol mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru ac ar draws y DU.

1.75 miliwn o ymwelwyr - record i amgueddfeydd cenedlaethol Cymru

10 Ebrill 2013

Mae niferoedd ymwelwyr Amgueddfa Cymru yn parhau i gynyddu, gyda record newydd o 1.75 miliwn yn cael ei gosod yn 2012-13 (9% uwchlaw’r targed).

Julian Stair - Arddangosfa cerameg gyfoes newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

5 Ebrill 2013

Mae Julian Stair yn un o geramegwyr mwyaf y byd, ac mae’n dod â’i arddangosfa unigol fawr gyntaf mewn amgueddfa yma i Gaerdydd. Archwiliad yw Julian Stair Quietus: Y Llestr, Marwolaeth a'r Corff Dynol o ddefodau marw a chladdu a sut y gall y rhain gael eu dehongli fel dathliad o fywyd, a bydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd rhwng 6 Ebrill a 7 Gorffennaf 2013.

Gŵyl Llên Plant yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

19 Mawrth 2013

Cynhelir Gŵyl Llên Plant gyntaf Caerdydd ym mis Mawrth, fydd yn ddathliad gwych o lyfrau plant. Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn croesawu awduron a darlunwyr enwog gan gynnwys Martin Brown, sy’n enwog am gyfres Horrible Histories, ac awduron Doctor Who a How to Train your Dragon – bydd rhywbeth at ddant pawb. Cynhelir y digwyddiadau yn Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ddydd Sadwrn 23 a dydd Sul 24 Mawrth. I brynu’ch tocynnau, ffoniwch (029) 2023 0130. Cefnogir yr ŵyl gan Legal & General.

Bwrw Gwreiddiau: Sutherland a'r Dirwedd Ramantaidd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc

13 Mawrth 2013

Cafodd y lleoliadau y gweithiodd yr artist Graham Sutherland (1903-1980) ynddynt ddylanwad mawr arno ac yn ystod y 1930au datblygodd weledigaeth bersonol iawn o dirwedd Sir Benfro. Meddai, ‘I felt as much a part of the earth as my features were part of me’. Yn ogystal â gwaith ar fenthyg o gasgliadau Amgueddfa Cymru, bydd arddangosfa newydd Bwrw Gwreiddiau: Sutherland a’r Dirwedd Ramantaidd (16 Mawrth-8 Gorffennaf 2013) yn Oriel y Parc hefyd yn cynnwys benthyciad o waith pwysig gan Sutherland o gasgliadau’r Tate, sef Tirwedd Ddu. Paentiwyd Tirwedd Ddu rhwng 1939 a 1940, a dyma un o’r enghreifftiau orau o waith cynnar Sutherland yn Sir Benfro.