Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

38 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7

Beiddgar a Hardd: Artist tecstilau Kaffe Fassett yn dod i Orllewin Cymru

11 Mawrth 2013

Mae un o artistiaid tecstilau mwyaf adnabyddus y byd yn dod i Orllewin Cymru am y tro cyntaf eleni, a hynny er mwyn cynnal nid un, ond dwy arddangosfa o’i waith neilltuol. Ganwyd Kaffe Fassett yn America ond mae’r artist wedi bod yn byw ac yn gweithio ym Mhrydain ers sawl degawd. Mae’n adnabyddus am ddylunio tecstilau gwefreiddiol a defnyddio lliw mewn modd tanllyd a dramatig. Gan ddechrau gyda gweuwaith nôl yn y 1960au, dros y blynyddoedd mae wedi defnyddio techneg blaen nodwydd, mosaigau, rygiau, cwiltiau a llawer mwy. Am y tro cyntaf mae Kaffe Fassett yn arddangos yng Nghymru ac mae’n gyfle arbennig i weld dwy elfen o’i waith. Ei gwiltiau fydd canolbwynt yr arddangosfa yng Nghanolfan y Cwilt Cymreig yn Llanbed (9 Mawrth-2 Tachwedd) , tra bydd Amgueddfa Wlân Cymru yn Dre-fach Felindre, yn arddangos ei weuwaith o 8 Mawrth-2 Tachwedd).

Celf bop yn mynd ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd nôl i'r chwedegau

11 Mawrth 2013

Gyda’r gwanwyn, daw tair arddangosfa celf gyfoes newydd i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae arddangosfa Pop a Haniaethol yn cynnwys gweithiau nifer o artistiaid pwysig o gasgliad celf fodern Amgueddfa Cymru. Yn ogystal â hyn bydd comisiwn gosodwaith ffotograffiaeth gan yr artist Holly Davey a bydd Tim Davies yn cyflwyno’i waith ffilm o Biennale Fenis 2011.

Taclo Rygbi ar y Glannau

1 Mawrth 2013

Bydd naws y rygbi ar ei anterth yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau dros y penwythnos (dydd Sul 3 Mawrth) gydag ymweliad gan hyfforddwyr URC a chyn gapten rygbi Cymru Steve Fenwick.

Arddangosfa Amgueddfa Cymru yn Tsieina yn ddathliad o'n gwlad

27 Chwefror 2013

Fel rhan o ddathliadau wythnos Cymru yn Chongqing 2013, bydd arddangosfa newydd sbon ar hanes Cymru, Wales, Land of the Red Dragon, a drefnwyd gan Amgueddfa Cymru, yn agor yn Amgueddfa Three Gorges yn Chongqing ar 4 Mawrth ac ar agor tan 30 Mehefin 2013.

Mantell Aur yr Wyddgrug ar daith i Gymru'r haf hwn

22 Chwefror 2013

Bydd Mantell Aur yr Wyddgrug yn mynd ar daith o’r Amgueddfa Brydeinig yr haf hwn ac yn cael ei harddangos yng Nghymru. Mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru ac Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam, dyma fydd y trydydd tro i’r fantell gael ei harddangos yng Nghaerdydd a bydd yn cael ei harddangos hefyd yn Wrecsam, nepell o’r man ble’i cafodd ei darganfod. Bydd y fantell i’w gweld am ddim yn y ddwy amgueddfa fel rhan o gynllun Spotlight Tours a drefnir gan Gynllun Partneriaeth y DU yr Amgueddfa Brydeinig.

Amgueddfa Cymru yn cynnig strwythur newydd

24 Ionawr 2013

Ar ddydd Llun 21 Ionawr 2013 cychwynnodd Amgueddfa Cymru ar gyfnod o ymgynghori â’i staff a phartneriaid, gan gynnwys Undebau Llafur, parthed strwythur arfaethedig newydd y sefydliad.