Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

79 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Arddangosfa newydd ffrwydrol Ifor Davies yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

12 Tachwedd 2015

Yr hydref hwn caiff arddangosfa fawr newydd gan un o artistiaid cyfoes blaenaf Cymru ei hagor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Bydd Ffrwydrad Tawel: Ifor Davies a Dinistr Creadigol ar agor rhwng ddydd Sadwrn 14 Tachwedd ac 20 Mawrth 2016 yn canolbwyntio ar ddiddordeb parhaus Ifor yng ngrym creadigol dinistr ac yn cynnwys paentiadau, cerfluniau, perfformiadau a mwy gan gwmpasu gyrfa’r artist o’r 1940au hyd heddiw.

Amgueddfa Gymunedol newydd ar gyfer Ward Penderi

11 Tachwedd 2015

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe yn helpu grwpiau cymunedol i greu amgueddfa gymunedol eu hunain.

Drwy gydweithio ag amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys gwasanaeth Cymunedau’n Gyntaf Cyngor Dinas a Sir Abertawe, Grŵp Gwalia, Llyfrgell Penlan, Archifau Cymreig Morgannwg a Kids in Museums, caiff amgueddfa ei chreu i adlewyrchu bywyd trigolion Ward Penderi.

Y Glannau yn y Gofod

5 Tachwedd 2015

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn anelu am y gofod y tymor hwn gydag arddangosfa newydd yn cynnwys planedau, sêr a roced 20 troedfedd!

Rhyfeddwch yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

27 Hydref 2015

Mae amgueddfeydd ledled Cymru yn paratoi i ddathlu a hyrwyddo digwyddiad diwylliannol nodedig yng Nghymru, sef ail Ŵyl Amgueddfeydd Cymru rhwng 24 Hydref a 1 Tachwedd.

Fe fydd dros 100 o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd ar gael i’r teulu oll, o hwylnosau, sgyrsiau, teithiau cerdded, helfeydd a sesiynau trin a thrafod i gloddio archeolegol, ailactio, gwisgo gwahanol ddillad, te parti a gweithgareddau yn seiliedig ar Nos Galan.

Y Gofod ag Ysbrydion ar y Glannau dros y gwyliau!

27 Hydref 2015

Mae hi’n hanner tymor ac mae digon i ddiddanu’r teulu cyfan yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Rhyfeddwch yn Amgueddfa Wlân Cymru

23 Hydref 2015

Mae amgueddfeydd ledled Cymru yn paratoi i ddathlu a hyrwyddo digwyddiad diwylliannol nodedig yng Nghymru, sef ail Ŵyl Amgueddfeydd Cymru rhwng 24 Hydref a 1 Tachwedd.