Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

32 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6

Amgueddfa Cymru yn caffael portread prin gan Richard Wilson

7 Gorffennaf 2017

Diolch i gefnogaeth y Gronfa Gelf, mae Amgueddfa Cymru wedi prynu paentiad pwysig o’r ddeunawfed ganrif – Portread o Fonesig (Miss Mary Jenkins?) gan ‘dad paentio tirluniau Prydain’, Richard Wilson. Ym meddiant Amgueddfa Cymru mae’r casgliad mwyaf o waith Richard Wilson yn y DU, ac mae’r gwaith hwn yn gaffaeliad nodedig.

O do i bwll glo – y deino bellach yn Big Pit!

4 Gorffennaf 2017

Bore yma (Dydd Mawrth, 4 Gorffennaf 2017) cafodd crafangau anferth deinosor, olion traed a llygad deinosor eu gweld yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru. Credir eu bod yn perthyn i’r deinosor coll, a oedd yn crwydro o amgylch canol Caerdydd fis diwethaf ac yna a ymgartrefodd gyda’i deulu bach yn arddangosfa Deinosoriaid yn Deor Amgueddfa Genedaethol Caerdydd – un arall o amgueddfeydd cenedlaethol Cymru.

Bachwch ni o ’ma, mae’r deino yn dianc!

30 Mehefin 2017

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn gaeth bore 'ma (dydd Gwener, 30 Mehefin 2017) dan grafangau deinosor anferth. Credir taw crafangau’r dinosor coll ydyn nhw, a oedd yn crwydro o amgylch y brifddinas fis diwethaf ac yna a ymgartrefodd gyda’i deulu bach yn arddangosfa arbennig yr Amgueddfa, Deinosoriaid yn Deor.

Amgueddfa Cymru’n chwilio am ddylunydd neu grefftwr ar gyfer Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

27 Mehefin 2017

Yn dilyn seremoni’r cyhoeddiad y bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd yn 2018, mae Amgueddfa Cymru yn barod yn troi ei sylw at seremoni gadeirio Eisteddfod 2018. Bydd Amgueddfa Cymru yn dathlu pen-blwydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn 70 oed yn 2018, ac i nodi’r achlysur bydd y sefydliad cenedlaethol yn noddi’r gadair, a’r wythnos hon mae’n dechrau’r gwaith o benodi dylunydd neu grefftwr i’w chreu.

Artistiaid newydd ar grwydr drwy Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

20 Mehefin 2017

Cyn hir bydd tri artist yn dechrau ar gyfnod preswyl yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ac yn edrych ar ddulliau newydd o grwydro’r llwybrau niferus ar dir yr amgueddfa awyr agored 100 erw.

Arddangosfa newydd yn darlunio bywyd Brenhines y Straeon Trosedd

15 Mehefin 2017

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yw’r lle i fod yr haf hwn ar gyfer unrhyw un sy’n hoff o waith yr awdur Agatha Christie. Bydd Agatha Christie: A Life in Photographs, sy’n cynnwys ffotograffau prin o gasgliad preifat yr awdur, yn rhoi cipolwg ar fywyd personol un o’r awduron mwyaf llwyddiannus erioed. Bydd yr arddangosfa i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o 17 Mehefin i 3 Medi 2017.