Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

42 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7

Cyhoeddi bod gwrthrychau Canoloesol ac Ôl-ganoloesol o Bowys a Bro Morgannwg yn drysor

29 Mawrth 2021

Mae naw canfyddiad yn dyddio o’r canoloesoedd a’r cyfnod ôl-ganoloesol heddiw (29 Mawrth 2021) wedi eu cyhoeddi’n drysor gan Grwner Cynorthwyol Canol De Cymru, Mr Thomas Atherton. Canfuwyd pob gwrthrych gan ddefnyddwyr datgelyddion metel ac yn eu plith mae celciau ceiniogau aur ac arian, modrwyau ac eitemau personol oedd yn eiddo i gyfoethogion Cymru rhwng y 9fed a’r 17eg ganrif OC.

Galwad agored am geisiadau — Cynfas, Rhifyn 5: Cynefin

26 Mawrth 2021

Rydym bellach yn croesawu ceisiadau ar gyfer pumed rhifyn Cynfas, cylchgrawn digidol Amgueddfa Cymru. Y thema yw Cynefin ac rydyn ni’n galw ar artistiaid, awduron, a phobl greadigol o bob cwr o Gymru i gynnig testunau Cymraeg, Saesneg a Dwyieithog.

Y Rural Office for Architecture i oruchwylio uwchgynllun Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar gyfer ailddatblygu i’r dyfodol

25 Mawrth 2021

Mae Amgueddfa Cymru wedi penodi'r Rural Office for Architecture i arwain y gwaith o ddatblygu uwchgynllun cysyniadol fydd yn llywio datblygiad Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yng nghanol y brifddinas, yn ganolfan diwylliannol a chreadigol i’r genedl.

Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa: GARTREF!

19 Mawrth 2021

Digwyddiadau arbennig i ddathlu’r Pasg gyda Amgueddfa Cymru.

27 Mawrth - 11 Ebrill 2021

Taflu goleuni ar Y Fagddu

5 Mawrth 2021

Amgueddfa Cymru i gyflwyno gŵyl o ddigwyddiadau ar-lein i ddathlu celf gan artistiaid Du o Gymru

Cyrff cyhoeddus yn rhyddhau eu cynlluniau ar gyfer creu Cymru fwy cyfartal

25 Chwefror 2021

Mae Amgueddfa Cymru yn rhan o grŵp o sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus o bob rhan o Gymru sy'n rhan o 'Bartneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru' (WPBEP) sydd heddiw wedi cadarnhau eu hamcanion Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020 - 2024.