Digwyddiadau

Arddangosfa: Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
27 Mai–29 Awst 2022
Pris Mynediad cyffredinol: £10 | Gostyngiadau: £7 | Am ddim i rai dan 16 oed ac i Aelodau Amgueddfa Cymru
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Archebwch docyn o flaen llaw
Grŵp o berdys yn y môr
Sgwid yn nofio mewn duwch
Arth wen yn nofio yn y môr
Mosgito bach yn eistedd ar fawd person

 

Ydych chi'n bwriadu ymweld a'r arddangosfa?     Archebwch docyn nawr

Mwy o amser yn yr arddangosfa!

Ar 4 Awst, bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor nes 9pm el rhan o'n cynllun oriau ychwanegol, Mwy o Amser. Dewch i fwynhau arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn nes 8pm!

O'r corgimwch i'r carw, ac o'r arth wen i'r corryn – mae arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn enwog yr Amgueddfa Hanes Natur yn dychwelyd i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd!

Mae’r arddangosfa yn cynnwys 100 o luniau wedi eu hôl-oleuo fydd yn tanio brwdfrydedd a chwilfrydedd drwy arddangos amrywiaeth a bregusrwydd bywyd gwyllt ein planed.

Mae Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn yn blatfform byd-eang ar gyfer arddangos golygfeydd mwyaf trawiadol ac anhygoel byd natur. Derbyniwyd dros 49,000 o gynigion eleni o bob cwr o’r byd.

Gan ddefnyddio grym emosiynol ffotograffiaeth, mae'r gystadleuaeth yn annog pobl i feddwl yn wahanol am eu perthynas â natur, ac i weithredu dros y blaned.

Caiff y delweddau eu beirniadu gan banel o arbenigwyr yn y maes, a'u dewis am eu creadigrwydd, eu crefft a'u cymhlethdod technegol. Datblygwyd a cynhyrchwyd cystadleuaeth Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn gan yr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain.

Mynediad am ddim i Aelodau!

Nid oes angen i Aelodau dalu am docyn i'r arddangosfa hon. Dewch yn Aelod am fynediad am ddim i arddangosfeydd sydd rhaid talu amdanynt.

Digwyddiadau Cysylltiedig

Cefnogwch Ni

Mae Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb. Dewch i fod yn rhan o stori Cymru trwy wirfoddoli, ymuno â ni neu gyfrannu. Eich stori chi yw ein stori ni. Cyfrannwch heddiw

Partner Teithio Trên Cymru:

Digwyddiadau