Storïau Gwerin

Nôl i Hafan Storiwyr

Gwilym Major (1906 - 96)

Pen-y-bryn, Llangynwyd, Morgannwg.

Kate Davies

Ganed yn Llwyn Gwladus, Llangynwyd. Bu'n byw yn yr ardal erioed ac yn ymddiddori'n fawr yn ei hanes. Wedi blwyddyn a hanner yn gwasanaethu ar fferm, aeth i'r gwaith glo ym Mhentre, Rhondda. Arhosodd yno am un mlynedd ar ddeg ac yna bu'n gofalu am fynwent Eglwys Llangynwyd. Ymddiddorai yn fawr mewn canu, hen storïau a hanesion.

Stories Presented