Ymchwil Hanes Llystyfiant

Dulliau enwi tacsonomig ffosilau planhigion

Projectau presennol

Esiampl o'r problemau enwi all godi gyda ffosilau planhigion.
Esiampl o'r problemau enwi all godi gyda ffosilau planhigion. Marchrawn o ddiwedd y cyfnod Carbonifferaidd sy'n cynhyrchu ffosilau all gael eu priodoli i bum dosbarth enwi gwahanol o leiaf. Darlun gan C. Cleal.

Mae C. Cleal yn aelod o Bwyllgor Planhigion ffosil y Gymdeithas Ryngwladol ar Dacsonomeg Planhigion.

Projectau blaenorol yn y maes ymchwil hwn

Roedd C. Cleal (mewn cydweithrediad â'r Athro Barry Thomas, Prifysgol Aberystwyth) yn gyfrifol am ddechrau newidiadau mawr yn y modd yr enwir dosbarthiadau ffosilau planhigion, fydd yn cael eu hymgorffori i'r International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants sydd yn yr arfaeth.