Ymchwil Hanes Llystyfiant

Datblygiad hanesyddol palaeofotaneg

Projectau presennol

Mae'r Adran wrthi yn ymchwilio i'r palaeofotanegwyr o Brydain Charles Fox Bunbury a Robert Crookall.

Projectau blaenorol yn y maes ymchwil hwn

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae'r Adran wedi ymchwilio i'r defnydd o ddarluniau yn llyfrau palaeofotaneg dechrau'r 19eg ganrif, rôl menywod fel Emily Dix mewn palaeofotaneg Carbonifferaidd, a'r palaeofotanegydd o Brydain o ddechrau'r 19eg ganrif Edmund Tyrell Artis.