Ymchwil Hanes Llystyfiant

Monitro Paill

Mae paill yn ffynhonnell wybodaeth bwysig iawn ar gyfer botanegwyr gan ei fod yn fach ac yn medru cael ei gadw mewn niferoedd mawr am filoedd o flynyddoedd dan yr amodau cywir. Mae rhywogaethau gwahanol o blanhigion yn cynhyrchu paill sydd â golwg nodweddiadol.

Mae'r Rhaglen Monitro Paill yn brosiect rhyngwladol i gymharu llystyfiant a dyddodiad paill arwynebol mewn ystod eang o gynefinoedd. Mae'n cynnwys nifer o wyddonwyr o bob cwr o Ewrop. Nodau'r project yw cadarnhau a yw mathau cyferbyniol o lystyfiant yn cynhyrchu casgliadau paill nodweddiadol, i gymharu ardaloedd coedwigoedd a di-goed a gwella ein dehongliad o dystiolaeth llystyfiant y gorffennol. Am y tro cyntaf, mae trapiau Tauber yn cael eu defnyddio ar raddfa fawr, gan gynhyrchu mesuriadau annibynnol o dyddodiad paill ar gyfer tacsa unigol. Cesglir samplau paill yn flynyddol mewn dau safle yng Nghymru (Brechfa a Chapel Curig). Cychwynnodd y project ymchwil hwn yn 1996 ac mae'n parhau. Mae'r project yn cynhyrchu canlyniadau diddorol ac yn newid ein barn am newidiadau llystyfiant yn y gorffennol. Cynllunir cyfres o gyd-gyhoeddiadau gan gynnwys papur gyda chydweithwyr o Brifysgol Thessalonica yn edrych ar gynrychiolaeth wael o hadau Pteridium mewn samplau trap Tauber. Ein blaenoriaeth ar hyn o bryd yw casglu deunydd o safleoedd Prydeinig.