Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

37 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7

Gweithdy Am Ddim i Athrawon Cynradd gan Brifardd

11 Mehefin 2013

Ar Ddydd Gwener Gorffennaf 12 bydd Mererid Hopwood yn cynnal gweithdy ysgrifennu creadigol i athrawon ysgolion cynradd yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre ac hynny yn rhad ac am ddim i’r athrawon.

Bydd y gweithdy, ‘Gwlân a Geiriau Mân’, yn trafod ffyrdd o droi ymweliad ag amgueddfa yn brofiad creadigol i athrawon a disgyblion trwy ystyried sut i ddefnyddio stori’r diwydiant gwlân yn sbardun ar gyfer sesiynau ysgrifennu creadigol yn y dosbarth.

Yn dilyn taith o gwmpas yr amgueddfa, bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar rai o brofiadau’r amgueddfa - o fref y ddafad a sŵn y ffatri i’r blancedi a’r dillad gorau - er mwyn cyflwyno dulliau ysgrifennu creadigol.

Darperir syniadau ymarferol ar gyfer gwersi a all gynorthwyo disgyblion i fwynhau rhoi eu llais eu hunain ar bapur a bydd y gweithdy’n gyfrwng i ddysgu llythrennedd, treftadaeth a chreadigrwydd.

Bydd y gweithdy yn dechrau am 10 y bore tan 3 y prynhawn. Mae llefydd yn gyfyngedig felly rhaid archebu lle trwy gysylltu â Joanna Thomas, Swyddog Addysg Amgueddfa Wlân Cymru ar joanna.thomas@amgueddfacymru.ac.uk  neu ar  02920 573070.

-DIWEDD-

  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Amgueddfa ar (029) 2057 3070

Brand newydd bara lawr

6 Mehefin 2013

Lansio brand bara lawr newydd yng Nghaerdydd i apelio at y cwsmer iau, metropolitan

Cerflun gan Degas yn cyfoethogi casgliad celf y genedl wrth i orielau ddenu mwy nag erioed o ymwelwyr

5 Mehefin 2013

Mae cerflun efydd hardd o’r 19eg ganrif gan yr artist argraffiadol o Ffrainc, Edgar Degas, wedi cael cartref parhaol ochr yn ochr â gweithiau celf enwog eraill yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd.

Tecstiliau'r Amgueddfa Wlân yn Eisteddfod yr Urdd

21 Mai 2013

Mae casgliadau Amgueddfa Wlân Cymru yn cael lle amlwg ar stondin Amgueddfa Cymru yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghilwendeg eleni.

Bydd tecstiliau ddoe, heddiw ac yfory i’w gweld ar y stondin, gyda phwyslais arbennig ar roi cyfleoedd i’r ymwelwyr i gymryd rhan eu hunain. Bydd hyn yn cynnwys cyfleoedd i wau a gwehyddu ac i wisgo dillad o’r 60au. Ddydd Mercher a Ddydd Iau bydd Carys Hedd ar y stondin yn uwch gylchu hen ddillad i fod yn ddillad cyfoes. Ddydd Sadwrn bydd y Clwb Gwau, sydd fel arfer yn cwrdd yn yr Amgueddfa, yn dysgu ymwelwyr i’r stondin sut i wau cacennau o wlân.

Hefyd yn cael eu harddangos ar y stondin bydd amrywiaeth o engreifftiau o’r cynlluniau tecstiliau gorau dros y blynyddoedd ynghyd â chynnyrch gwlân Cymru. Bydd gwaith celf cyfoes, sydd fel arfer i’w weld yr Amgueddfa Wlân Cymru, hefyd i’w weld ar y stondin, gwaith sydd wedi cael ei ysbrydoli gan yr Amgueddfa a’r hanes mae’n ei hadrodd. Mae hyn yn cynnwys tecstiliau wedi’u gwehyddu gan Laura Thomas, printiadau gan Julia Griffiths Jones, a ffrwyth llafur prosiectau sydd wedi cael eu cynnal ar y cyd rhwng yr Amgueddfa a myfyrwyr ysgolion a cholegau.

Dywedodd Ann Whittall, Rheolwr Amgueddfa Wlân Cymru: “Mae’r Eisteddfod dafliad carreg o’r Amgueddfa yma yn Nre-fach Felindre eleni, rhywbeth nad sy’n digwydd bob blwyddyn wrth gwrs. Gan obeithio y gwneith y gweithgareddau ar y stondin godi chwant ar yr ymwelwyr, tra eu bod yn yr ardal, i ymweld â’r Amgueddfa ei hun, sydd am ddim, i gwrdd â’n crefftwyr, i fwynhau taith dywys ac am luniaeth yn y café.

Ychwanegodd: “Mae’r casgliadau yn yr Amgueddfa yn adrodd stori Cymru a chasgliadau’r bobl ydynt felly gobeithio y gwneith ymwelwyr i’r Eisteddfod achub ar y cyfle, wrth ymweld ag un digwyddiad diwylliannol, i ddod i ddysgu hyd yn oed mwy am eu treftadaeth.”

Mae lleoliad stondin Amgueddfa Cymru wedi’i leoli i’r chwith wrth i chi ddod i’r maes drwy’r brif fynedfa.

 -DIWEDD- 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Amgueddfa ar 029 2057 3070

Strwythur newydd Amgueddfa Cymru

13 Mai 2013

Yn dilyn ymgynghoriad 90 diwrnod â staff ac undebau llafur, heddiw (13 Mai) cyhoeddodd Amgueddfa Cymru strwythur newydd ar gyfer y sefydliad.

Rhodd dyngarol o weithiau celf gyfoes i Amgueddfa Cymru

26 Ebrill 2013

Mae deuddeg o weithiau celf modern gan artistiaid rhyngwladol eu bri wedi cael ei rhoi i Amgueddfa Cymru. Ymhlith y gweithiau, a roddwyd gan y casglwyr celf adnabyddus Eric a Jean Cass drwy’r Gymdeithas Gelf Gyfoes, mae dau lithograff gan yr artist Swrreal enwog Joan Miró a gwaith pwysig gan yr artist o’r Iseldiroedd Karel Appel. Byddant yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o 4 Mai tan 21 Gorffennaf 2013.