Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

51 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amgueddfa Wlân Cymru yn mynd i ysbryd y Nadolig

26 Tachwedd 2014

Os ydych chi’n chwilio am anrhegion gwahanol eleni, cofiwch am Ffair Grefftau’r Nadolig yn Amgueddfa Wlân Cymru ar ddydd Sadwrn 29 Tachwedd.

Arddangosfa dirluniau Amgueddfa Cymru ar daith drwy’r UDA

25 Tachwedd 2014

Bydd Pastures Green & Dark Satanic Mills: The British Passion for Landscape yn teithio i bedair dinas yn America rhwng Rhagfyr 2014–Ebrill 2016

Hwyl yr Wyl yn Llanberis

24 Tachwedd 2014

Sbri y Nadolig yn dod i Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis

Hwyl yr ŵyl i bawb yn Amgueddfa Cymru

13 Tachwedd 2014

Gyda’r coed yn diosg eu gwisgoedd coch a’r tymheredd yn gostwng, rydyn ni’n paratoi at y gaeaf a dathliadau’r Nadolig!

Beth am ddianc rhag ffws a ffwdan y strydoedd eleni a mwynhau’r gaeaf gyda’r teulu? Beth am dynnu eich hetiau a’ch menig cynnes a dechrau’r gwyliau mewn steil wrth fwynhau diod a theisen yn un o gaffis yr Amgueddfa cyn mwynhau gweithgareddau di-ri Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Bydd yr amgueddfeydd ar agor dros yr ŵyl, heblaw am 24, 25 a 26 Rhagfyr, ac 1 Ionawr.

Wyth gweithgaredd gwych i’r gaeaf:

Amgueddfa’n taflu goleuni newydd ar archaeoleg yng Nghymru

11 Tachwedd 2014

Ar ddydd Sadwrn 15 Tachwedd, am 10:30 am, bydd arbenigwyr archaeoleg blaenllaw o bob cwr o Gymru a Lloegr yn cael eu croesawu i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i gynhadledd flynyddol Archaeopasts 2014. Bydd y diwrnod yn taflu goleuni newydd ar y maes a chanlyniadau ymchwil archaeolegol diweddar a hanesion cudd yn cael eu datgelu i’r cyhoedd yn ystod y dydd.

Gwobr ac Arddangosfa Artes Mundi 6

24 Hydref 2014

CARLOS BUNGA | OMER FAST | THEASTER GATES

SANJA IVEKOVIĆ | RAGNAR KJARTANSSON | SHARON LOCKHART

RENATA LUCAS | RENZO MARTENS | KAREN MIRZA AND BRAD BUTLER

 

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd | Chapter | Ffotogallery, Penarth

24 Hydref 2014 – 22 Chwefror 2015