Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

53 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Seren rhaglen The Call Centre, Nev Wilshire yn galw yn y Glannau

24 Ebrill 2014

Mae’n bleser gan Amgueddfa Genedlaethol y Glannau groesawu Nev Wilshire, un o feibion Abertawe a seren rhaglen y BBC The Call Centre, fydd yn ymuno â ni ar ddydd Sul 27 Ebrill am 2.30pm i rannu cyfrinachau ei lwyddiant busnes gwobrwyog.

Astudiaeth newydd yn canfod rhywogaethau gwlithod ychwanegol ym Mhrydain

17 Ebrill 2014

Mae gwlithod o Ffrainc, Sbaen a’r Eidal yn ymlithro i Brydain

 

Mae astudiaeth newydd gan wyddonwyr Amgueddfa Cymru a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn y cyfnodolyn gwyddonol, PLOS One, yn dangos bod 20% yn fwy o rywogaethau o wlithod ym Mhrydain nag erioed o’r blaen. Mae’r rhan fwyaf eisoes yn gyffredin a gallant fod yn fygythiad newydd i arddwyr a byd amaeth.

 

 

 

 

Amgueddfa Cymru yn treialu rhaglen iBeacon

15 Ebrill 2014

Amgueddfa Cymru yw’r amgueddfa genedlaethol gyntaf yn y byd i dreialu technoleg Bluetooth Ynni Isel Diwylliant a Threftadaeth (Apple iBeacon), mewn partneriaeth â Chasgliad y Werin Cymru ac ap a phlatfform Locly. Mae’r rhaglen yn cael ei threialu yn Amgueddfa Lechi Cymru, un o safleoedd Amgueddfa Cymru, a bydd yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod mwy am y casgliadau ar eu dyfeisiau symudol wrth iddynt grwydro’r safle.

Plannu pabïau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i gofio can mlynedd ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf

8 Ebrill 2014

Roedd rhaglen bedair mlynedd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd yn coffau 100 mlynedd ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf yn dechrau o ddifri dros y penwythnos wrth i blant hau hadau pabi i gofio pawb sydd wedi marw mewn rhyfel. Bydd y blodau yn atgof blynyddol yn ystod y cyfnod coffa, ac yn fan i gyfarfod a myfyrio.

Arddangosfa newydd yn edrych o’r newydd ar yr artist Ôl-Argraffiadol angof, y Cymro J. D. Innes

7 Ebrill 2014

Yn ystod ei fywyd byr a thrasig, paentiodd yr artist o Gymro James Dickson Innes (1887-1914) weledigaeth unigryw o dirwedd Cymru mewn arddull Ôl-Argraffiadol hynod liwgar. I nodi can mlynedd ers marwolaeth yr artist, bydd yr arddangosfa Tirluniau gan J.D.Innes: Gogoniant y Gwyllt, o 12 Ebrill - 20 Gorffennaf 2014, yn rhoi golwg newydd i ni ar waith yr artist hwn a esgeuluswyd hyd yn hyn. Gyda chymorth hael Ymddiriedolaeth Celf Byrcheiniog, hon yw’r arddangosfa gyntaf o waith Innes mewn saith ar hugain o flynyddoedd.

Dechrau Clwb y Llygod Bach yn y Glannau

1 Ebrill 2014

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe yn lansio sesiwn crefft a chân newydd, gweithgaredd dwyieithog i blant dan bump sy’n cynyddu ein hymrwymiad i’r iaith Gymraeg ac yn datblygu ein gweithgareddau am ddim i deuluoedd.