Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

79 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru yn denu twristiaid

21 Rhagfyr 2015

 

Twristiaid sy’n ymweld â saith lleoliad Amgueddfa Cymru yn cynyddu 26%

 

 

 

Ymateb gan Amgueddfa Cymru i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynglyn a'i chyllideb

10 Rhagfyr 2015

“Fel pob sefydliad sector cyhoeddus arall, rydym eisoes wedi teimlo pwysau’r toriadau ariannol ac wedi gorfod cymryd penderfyniadau anodd dros y tair blynedd diwethaf oherwydd cyllideb weithredol lai. Rydym nawr yn wynebu toriad pellach o £1m (4.7%) i’n cyllideb fydd yn arwain yn anochel at oblygiadau pellach i’n gwasanaethau i’r cyhoedd.   

“Serch hynny, wrth weithio gyda Llywodraeth Cymru, fe wnawn ein gorau i barhau i ddarparu arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau o’r safon uchaf, i’n 1.7 miliwn o ymwelwyr.

“Mae ein gwaith gyda phartneriaid a chymunedau hefyd yn parhau’n flaenoriaeth. Mae tystiolaeth gref i gael bod diwylliant yn gallu gweddnewid dyheadau a helpu newid bywydau.

“Byddwn yn parhau i frwydro i warchod dyfodol Amgueddfa Cymru a diogelu’r casgliadau cenedlaethol ar rhan pobl Cymru.”

Myfyrwyr yn Gwneud a Thrwsio mewn cystadleuaeth boblogaidd

9 Rhagfyr 2015

Mae myfyrwyr o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi bod yn arddangos eu creadigrwydd yng nghystadleuaeth flynyddol y colegau yn Amgueddfa Wlân Cymru.

Disgyblion yn Creu Robotiaid o Sbwriel!

8 Rhagfyr 2015

Heddiw (dydd Iau 10 Rhagfyr) bydd disgyblion ysgol o bob cwr o dde Cymru yn arddangos eu sgiliau gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg yn nhwrnamaint rhanbarthol y Gynghrair LEGO (FLL), yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Cadarnhad bod cloddfeydd ‘cerrig glas’ Côr y Cewri 140 milltir i ffwrdd yng Nghymru

7 Rhagfyr 2015

Ymchwil gan Amgueddfa Cymru yn arwain at union darddiad cerrig Côr y Cewri

Canfod Trysor yn Sir Fynwy

3 Rhagfyr 2015

Dyfarnu bod celc addurniadau o ganol yr Oes Efydd yn Drysor