Storïau Gwerin

Nôl i Hafan Storiwyr

Thomas Davies (1901-82)

48 Erw Goch, Waunfawr, Aberystwyth.

Thomas Davies

Ganed ar fferm Treale, Plwyf Pen-boyr, sir Gaerfyrddin. Bu yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, ac yn brifathro ysgolion cynradd yn Llangeler, sir Gaerfyrddin; Llanfihangel-yng-Ngwynfa, sir Drefaldwyn; a Llanfihangel Cwm Du, sir Frycheiniog. Awdur cyfrol o atgofion Yn Fore yn Felindre (Llandysul, 1966).

Stories Presented