Archifau a Llyfrgell

Croeso i Lyfrgell Amgueddfa Cymru.

Rydym yn cefnogi anghenion ymchwil ac addysg staff ac ymwelwyr yr Amgueddfa a’r gymuned ehangach. Mae ein staff a’r adnoddau yn cyfrannu at gyfoethogi ac ehangu gwybodaeth, yng Nghymru a thu hwnt.

Mae ein casgliadau yn adlewyrchu amrywiaeth gwaith Amgueddfa Cymru gyda chynrychiolaeth dda ym meysydd archaeoleg, gwyddorau natur, celf a hanes diwylliannol Cymru. Gellir pori casgliadau’r Llyfrgell drwy apwyntiad yn

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays – archaeoleg, celf, hanes, astudiaethau amgueddfaol, gwyddorau natur, niwmismateg

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru – llên gwerin, bywyd cefn gwlad ac amaeth, hanes diwylliannol a chymdeithasol Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe – hanes diwydiannol a morwrol, hanes trafnidiaeth

I wneud apwyntiad i ymweld â’n llyfrgelloedd, neu am gyngor ar bwnc ymchwil, cysylltwch â ni.

E-bost: llyfrgell@amgueddfacymru.ac.uk

Y Llyfrgell
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP
Cymru
Y DU

Ffôn: +44 (0)29 2057 3202