Archifau a Llyfrgell

Mae'r brif lyfrgell yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol tan Ebrill 2020.

Yn ystod y cyfnod hwn, ni all aelodau o'r cyhoedd ddod mewn i ddefnyddio adnoddau'r Llyfrgell. Fodd bynnag, rydym yn croesawu ymholiadau ffôn neu e-bost. Diolch am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Croeso i Lyfrgell Amgueddfa Cymru

Llyfrgell Amgueddfa Cymru

Rydym ni'n helpu staff curadurol yr Amgueddfa gyda'u gwaith, ond hefyd yn rhoi mynediad i ymchwilwyr allanol trwy apwyntiad.

Mae cynnwys ein Llyfrgell yn adlewyrchu natur amrywiol casgliadau Amgueddfa Cymru, gan gwmpasu pynciau megis:

Archaeoleg
Celfyddyd Gain a Chymhwysol
Hanes Cymdeithasol a Diwydiannol
Y Gwyddorau Naturiol
Astudiaethau Amgueddfa

Pan sefydlwyd Amgueddfa Genedlaethol Cymru, penodwyd y Llyfrgellydd cyntaf ym 1914, dair blynedd ar ôl dechrau gwaith adeiladu'r Amgueddfa.

Yn y 1920au fe symudwyd casgliad gwreiddiol y Llyfrgell i lyfrgell a godwyd yn arbennig. Yn ddiweddarach fe symudwyd llawer o ddeunydd perthnasol i'r adrannau unigol er mwyn creu llyfrgelloedd adrannol.

Erbyn hyn, yr ystafell wreiddiol yw'r Prif Lyfrgell neu'r Llyfrgell Gyffredinol, yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Yn ogystal â'r deunydd cyfair cyffredinol a'r casgliad am amgueddfeydd, mae'r Prif Lyfrgell yn cynnwys yr holl lyfrau cyn 1701, ynghyd â nifer o gasgliadau arbennig eraill, er enghraifft casgliad Willoughby Gardner o lyfrau cynnar am fyd natur.

Mae gan wahanol safleoedd yr Amgueddfa lyfrgelloedd, a gellir gwneud gwaith ymchwil yno drwy apwyntiad:

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Amgueddfa Lechi Cymru
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Amgueddfa Wlân Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Y Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol yn Nantgarw.

Mae tri aelod llawn-amser a dau aelod rhan-amser yn gweithio ym Mhrif Lyfrgell yr Amgueddfa ac mae un aelod o staff yn gweithio yn Sain Ffagan hefyd.

Dewiswch gategori isod i ddysgu mwy am gasgliadau'r Llyfrgell:

Casgliadau Adrannol

Casgliadau Arbennig

Casgliadau Eraill

Am wybodaeth ynglŷn â mynediad at y casgliadau gwelwch Gwasanaethau.

Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad.