Cysylltwch â'r Llyfrgell

Anfon E-bost i'r Llyfrgell.

Y Llyfrgell
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
CAERDYDD CF10 3NP
Ffôn: (029) 2057 3202
Ffacs: (029) 2057 3216

Fel arall, gallwch gysylltu â’r staff canlynol os oes gennych ymholiad mwy penodol

Llyfrgell

Kristine Chapman

Prif Lyfrgellydd (Maw-Gwe)

Jennifer Evans

Cynorthwy-ydd Llyfrgell
<--

Kristine Chapman, Prif Llyfrgellydd

Cysylltwch â hi ynglŷn â'r pynciau canlynol: Ymholiadau cyffredinol ac apwyntiadau.

E-bost Kristine Chapman

Louise Carey, Uwch Llyfrgellydd

Cysylltwch â hi ynglŷn â'r pynciau canlynol: Benthyciadau rhwng llyfrgelloedd, ymholiadau cyffredinol ac apwyntiadau. E-bost Louise Carey

Jennifer Evans, Cynorthwy-ydd Llyfrgell

Cysylltwch â hi ynglŷn â'r pynciau canlynol: Ymholiadau am gyfnodolion, ymholiadau cyffredinol ac apwyntiadau.

E-bost Jennifer Evans

-->