Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

38 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7

Y 5 peth gorau i’w gwneud yn amgueddfeydd cenedlaethol Caerdydd dros yr wyl

20 Rhagfyr 2013

Y Nadolig yw uchafbwynt y flwyddyn i lawer, ond gall y cyfan fod yn ormod hefyd. Pa mor hir fydd hi cyn i hwyl yr ŵyl droi’n ddiflastod y ’Dolig? Cyn i chi gael llond bol o’r bwyta, syrffedu ar y stwffin, cyfri’r gost – mewn ceiniogau ac amynedd, rhoi i fyny ar y rhoddion a phwdu ar y plant? Na phoener, mae amgueddfeydd cenedlaethol Caerdydd yma ar eich cyfer – mae llond lle o weithgareddau, hwyl a sbri’n aros ar eich cyfer chi a’r teulu yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru… a’r cyfan oll yn rhad ac AM DDIM! (ar agor ar 27, 28, 29, 31 Rhagfyr a 2, 3, 4, 5 Ionawr, 10am-5pm).

Arddangosfa’n taflu golau ar y Glannau

17 Rhagfyr 2013

Mae arddangosfa newydd sbon wedi agor yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe.

Pŵer i’r Bobl – Cynhyrchu Trydan yng Nghymru yw teitl yr arddangosfa sy’n mynd ati i esbonio sut mae trydan yn cael ei gynhyrchu, o ynni niwclear a thanwyddau ffosil, i drydan dŵr a sut y bydd Cymru’n cael ei phŵer yn y dyfodol.

Cyfarwyddwr Newydd Artes Mundi yn datgelu’r rhestr fer am y wobr fwyaf yn y Deyrnas Unedig am gelf gyfoes

12 Rhagfyr 2013

Cafodd y rhestr fer am chweched wobr Artes Mundi ei chyhoeddi heddiw (12 Rhagfyr 2013) gan Karen MacKinnon, Cyfarwyddwr a Churadur newydd Artes Mundi. Mae’n cynnwys artistiaid rhagorol o wyth gwlad:Carlos Bunga (Portiwgal), Karen Mirza a Brad Butler (y Deyrnas Unedig), Omer Fast (Israel), Theaster Gates (UDA), Sanja Iveković (Croatia), Ragnar Kjartansson (Gwlad yr Iâ), Sharon Lockhart (UDA), Renata Lucas (Brasil), Renzo Martens (yr Iseldiroedd).

Ehangu Cyfleusterau Cynadledda Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

25 Tachwedd 2013

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn lansio cyfleusterau cynadledda newydd sydd â golygfeydd dros Farina y ddinas.

Caiff Ystafell Ocean ei hagor yn swyddogol ar 28 Tachwedd, a gwahoddwyd trefnwyr digwyddiadau o bob cwr o Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot i gael cip ar y lleoliad, mwynhau cinio am ddim a manteisio ar ostyngiadau arbennig i’r dyfodol.

Tystiolaeth bellach o gyswllt Gorllewin Cymru â Chôr y Cewri

22 Tachwedd 2013

Ymchwil newydd yn canfod union darddiad doleritau smotiog Côr y Cewri

Penodi 3 Ymddiriedolwr, un i fod yn Ddarpar Drysorydd, i Amgueddfa Cymru

21 Tachwedd 2013

Mae Llywodraeth Cymru ac Amgueddfa Cymru am benodi Trysorydd a dau Ymddiriedolwr.