Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

37 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7

Gwyddoniaeth a Gwrachod yn y Glannau dros Hanner Tymor!

28 Hydref 2013

Gyda gwyliau hanner tymor ar y gorwel, bydd digon i ddiddanu’r teulu cyfan yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Gwobr Dewi Sant yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

24 Medi 2013

 

Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi galw ar bobl o bob cwr o Gymru i enwebu rhywun sydd, yn eu barn nhw, yn haeddu cydnabyddiaeth am eu llwyddiannau eithriadol wrth i'r broses enwebu ar gyfer y system wobrau newydd agor.

Mae’n swyddogol – dros 2,000,000 wedi ymweld â’r Glannau

4 Medi 2013

Y penwythnos diwethaf (Sadwrn 31 Awst a Sul 1 Medi 2013), llwyddodd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i gyrraedd nod 2 filiwn o ymweliadau, dim ond wyth mlynedd ar ôl agor ei drysau am y tro cyntaf ym mis Hydref 2005.

Penwythnos Trenau Bach - Galw yn y Glannau

30 Awst 2013

Bydd digon o godi stem yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau y penwythnos hwn wrth i’r Penwythnos Trenau Bach gael ei gynnal rhwng 11am a 4pm ar ddydd Sadwrn 31 Awst a dydd Sul 1 Medi.

WORKTOWN - lluniadau gan Falcon Hildred

17 Awst 2013

Tirluniau diwydiannol "Unigryw" yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Lechi Cymru                         22.7.2013 – 6.1.2014

Arddangosfa Gwaith Brunel yng Nghymru yn Amgueddfa Wlân Cymru

15 Awst 2013

 Bydd arddangosfa ar waith Brunel yng Nghymru i’w gweld yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre o ddydd Sadwrn 17 Awst tan ddydd Sadwrn 9 Tachwedd, yn edrych ar reilffyrdd, pontydd a morgloddiau pwysig y peiriannydd enwog Isambard Kingdom Brunel (1806 – 1859) yng Nghymru.