Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

38 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7

Disgyblion lleol yn meddiannu’r Amgueddfa

15 Tachwedd 2013

Ar ddydd Llun 18 Tachwedd, bydd disgyblion lleol Ysgol Gynradd Clwyd yn Abertawe yn cyfnewid eu gwerslyfrau am wrthrychau hanesyddol, wrth iddyn nhw feddiannu Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Gwyddoniaeth a Gwrachod yn y Glannau dros Hanner Tymor!

28 Hydref 2013

Gyda gwyliau hanner tymor ar y gorwel, bydd digon i ddiddanu’r teulu cyfan yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Gwobr Dewi Sant yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

24 Medi 2013

 

Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi galw ar bobl o bob cwr o Gymru i enwebu rhywun sydd, yn eu barn nhw, yn haeddu cydnabyddiaeth am eu llwyddiannau eithriadol wrth i'r broses enwebu ar gyfer y system wobrau newydd agor.

Mae’n swyddogol – dros 2,000,000 wedi ymweld â’r Glannau

4 Medi 2013

Y penwythnos diwethaf (Sadwrn 31 Awst a Sul 1 Medi 2013), llwyddodd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i gyrraedd nod 2 filiwn o ymweliadau, dim ond wyth mlynedd ar ôl agor ei drysau am y tro cyntaf ym mis Hydref 2005.

Penwythnos Trenau Bach - Galw yn y Glannau

30 Awst 2013

Bydd digon o godi stem yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau y penwythnos hwn wrth i’r Penwythnos Trenau Bach gael ei gynnal rhwng 11am a 4pm ar ddydd Sadwrn 31 Awst a dydd Sul 1 Medi.

WORKTOWN - lluniadau gan Falcon Hildred

17 Awst 2013

Tirluniau diwydiannol "Unigryw" yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Lechi Cymru                         22.7.2013 – 6.1.2014