Amgueddfa Blog

Heather Pardoe from the Botany Section, Natural Sciences, has been working with the Museum Shop to provide a beautiful selection of Christmas themed botanical images for you to view.

The Museum holds a collection of over 7000 superb botanical prints and drawings.  Principle Curator, Heather Pardoe, has handpicked a seasonal range of exquisite botanical illustrations in order to reflect the  range of illustrations in the collection. 

This provides a ‘bird’s eye view’ of some of the illustrations that Botany holds behind the scenes; many are rarely on public display.

We have been working towards providing a series of collections for you to enjoy - we are currently focusing upon a spring collection. Watch this space for more news!

If you would like to see more of this beautiful Christmas collection, please follow the link below which will take you to the Print section of the online shop.  This will also provide you with the opportunity to purchase a reproduction of one of these beautiful images, as well as a wide range of other images from the Museum collections.

Online Shop

Don’t forget to follow the Shop blog and Natural Sciences blog for regular updates!

First came the sound, a loud slow regularly timed booming, the constant beat of a drum. Shortly after this rhythmic cacophony of the beat, a clatter and rattle is heard. A blended mixture of clinking and clanging, the sound of metal on metal and within this tumult of sounds the shout “Io Saturnalia” echo's out. Then from around the street corner an armoured figure in ancient dress appears, followed by another and another. Roman legionaries in single file, marching in full armour, rain dripping off their helmets and soaking into their cloaks as they march. Each carrying a lantern or banging a drum, echoing the proclamation “Io Saturnalia” as their hob nail sandals slam down hard onto the modern streets tarmac.

Anywhere else this sight might be considered unusual, not however for Caerleon, the small village on the banks of the Usk, outside Newport. Home to the National Roman Legionary Museum and former Fortress home to the Roman, second Augustan legion. There the sight of Roman legionaries or museum staff dressed as Roman soldiers is practically an everyday occurrence (so much so that people hardly stop for selfies anymore).   
In this instance the staff of the NRLM were recreating the celebrations for the ancient Roman festival of Saturnalia, in honour of the Roman god Saturn last December. 

Romans believed Saturn ruled the world during a golden time, they celebrated Saturnalia at the darkest and coldest time of the year in December in the hope that he would bring back the sun and usher in a new golden age for the coming spring harvest. Romans would hold large feasts, decorate their homes with greenery, place Janus tablet heads on garden trees, visit friends and family and even give presents. We have inherited many of our own Christmas traditions from this festival. Romans would also wear hats, Phrygian caps (or freeman hats) were worn and slaves were even given a day off. 
  
This year we’ll be celebrating Saturnalia in the museum on the 9th of December. With traditional Saturnalia celebrations such as a shrine to Saturn offering good fortunes to the Gods, off duty Roman legionaries eating and drinking in honour of the festival. Explaining the holiday and also showing off their armour.   

And of course the day will finish with our legionaries marching around the Fortress e.g modern day Caerleon to insure Saturn brings back the light and to usher in a good new year with the traditional Roman saying of “Io Saturnalia”." 

You can find out more about Saturnalia by watching this short film, made last year for the museum for a take over day. 

https://www.peoplescollection.wales/learn/io-saturnalia

 

When we were designing the exhibition  we discussed different ways visitors could share their connections with the art on show. We designed conversation prompts to get people thinking and post cards for people to give their feedback:

 

It's been really exciting to read people's responses and we'll be sharing some of our favourites over the coming months along with our thoughts. We'd really like to hear from you as well, tell us what you think, how do you connect with art?

 

Here's the first one:

 

I like this comment because it's so positive, starting with self awareness, other people, then the world. Seeing involvement with art and creativity as a journey is something I can indentify with. In a way we all have the same journey but with different twists and turns which is what makes life so interesting. When someone describes or makes something real you can laugh in recognition. Maybe art is about mutual recognition of beauty, horror and humour?

#WallichXart

 

Diwrnod Meddiannu yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

Wnaeth disgyblion o Ysgol Gynradd Lodge Hill creu fideo i hyrwyddo ein hadnodd dysgu digidol diweddaraf - Ysgol Rufeinig.

Nod y diwrnod oedd rhoi cyfle i ddisgyblion adeiladu eu hyder ac i wella eu sgiliau digidol a chyflwyno.

Cymerodd y disgyblion ran mewn sesiwn chwarae rôl am y dosbarth Rhufeinig.

Yna creodd ffilm eu hunain o'r enw - 'Beth oedd ysgol fel yn yr oes Rufeinig?' Fydd y ffilm yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo'r adnodd i ysgolion eraill ar wefan Casgliad Y Werin Cymru. Dysgodd y disgyblion sut i greu stori, ysgrifennu sgript a dewis actorion ar gyfer pob golygfa. 

Gwelwch y fideo yma https://www.peoplescollection.wales/items/635461

Mae'r adborth a'r awgrymiadau a gasglwyd gan y plant yn cael eu cynnwys yn y fersiwn derfynol o adnodd digidol. Mae'r adnodd yn cefnogi ein gweithdy chwarae rôl boblogaidd o'r enw Grammaticus - Ysgol Rufeinig.

Yn ystod y dydd, cafodd y disgyblion gyfle i ddarganfod mwy am arfau Rhufeinig. Ar ôl cwblhau'r her, cyflwynwyd tystysgrif i bob disgybl gan Eleri Thomas – sef un o'r Ymddiriedolwyr ‘kids in museums’.

Bydd yr adnodd - Ysgol Rufeinig ar gael ar wefan yr Amgueddfa a Hwb yn Fis Ionawr.

Yn gynharach mis yma, gwelwyd disgyblion Ysgol Cardiff High yn meddiannu Atriwm newydd yn Sain Ffagan. Llenwyd y gofod gan waith wedi ei greu gan dros 80 o ddisgyblion Celf, Cerdd a Drama wedi ei selio ar gasgliadau’r amgueddfa. Roedd hyn yn ddiwedd i 6 wythnos o waith i’r plant, ond tua 6 mis o drefnu!

Yn yr haf, cysylltwyd Eve Oliver o Ysgol Cardiff High gyda syniad o brosiect ar gyfer disgyblion blwyddyn 10 sy’n astudio’r pynciau creadigol - celf, cerdd a drama. Y syniad oedd dod a’r plant at ei gilydd i weithio ar yr un thema. Ar ôl trafodaethau gydag Elen Phillips, Prif Guradur Hanes Cyfoes a Chymunedol penderfynwyd ar y thema ‘Protest’. Dewiswyd hwn fel thema oherwydd base’n rhoi cyfle i’r disgyblion archwilio’i chred a gwerthoedd wrth ymateb at gasgliadau’r amgueddfa.

Ar ddechrau’r prosiect, daeth 85 o ddisgyblion i Sain Ffagan ar Hydref y 4ydd er mwyn gweld rhai o’n casgliadau. Wnaeth Elen roi sgwrs am wrthrychau a’r storion du ôl iddynt. Dangoswyd gwrthrychau yn cynnwys rhai o amgylch ymladd dros y bleidlais i fenywod, protest yn erbyn hiliaeth a streic y glowyr yn yr 1980au. Roedd hyn yn gyfle i’r disgyblion clywed y straeon ond hefyd i weld y gwrthrychau, ac mi oedd hi’n bosib gweld sut oedd y plant wedi ei hysbrydoli gan hyn.

Ar ôl ymweld â Sain Ffagan, aeth y plant nôl i’r ysgol i edrych ar y themâu yn ddyfnach. Dros y 6 wythnos nesaf cafwyd sesiynau gan Timothy Howe o’r Theatr Sherman, Anita Reynolds o’r Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a’r artist Anna Barratt.

Fel diwedd i’r rhan yma o’r gwaith, dychwelwyd Cardiff High i Sain Ffagan ar Dachwedd yr 16eg i arddangos a pherfformio’i gwaith. Llenwyd yr atriwm newydd yn yr amgueddfa gyda gwaith celf a pherfformiadau. Mi oedd cynulleidfa o tua 50 yn gwylio, yn cynnwys rhieni rhai o’r perfformwyr ac ambell i staff o’r amgueddfa hefyd.

Ar gyfer y perfformiad, roedd y grŵp drama wedi dewis i berfformio detholiad o’r ddrama The Radicalisation of Bradley Manning gan Tim Price gyda’r grŵp cerddoriaeth yn perfformio’r clasur Yma o Hyd gan Dafydd Iwan. Fel cefnlen i’r holl berfformiad roedd llwyth o faneri a murlenni protest wedi ei greu gan a grŵp celf. Diweddglo’r perfformiad oedd Yma o Hyd yn cael ei chanu eto, gan yr holl ddisgyblion a’r gynulleidfa. Roedd hyn berfformiad pwerus ddaeth ar holl atriwm yn fyw!

Mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda’r disgyblion yn edrych ar ei ddealltwriaeth o ‘Protest’ trwy ddefnyddio straeon cyfoes. Maent wedi dyfnhau ei ddealltwriaeth o’r gorffennol ac wedi magu gweledigaeth o gredoau pobl arall. I’r amgueddfa, mae hi wedi bod yn ffordd wych o weithio gydag ysgol uwchradd leol, trwy ddefnyddio model rydym yn awyddus i’w ddefnyddio eto. Rydym eisoes wedi dechrau trafod pa themâu gallwn archwilio’r flwyddyn nesaf!

Diolch yn fawr Cardiff High!