Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

82 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Amgueddfa Cymru – digwyddiadau ac arddangosfeydd Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn 2015

15 Ebrill 2015

Yn dilyn rhaglen helaeth o ddigwyddiadau llynedd i nodi 100 mlynedd ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf, mae Amgueddfa Cymru yn parhau i gofio’r rhyfel eleni gyda chyfres o arddangosfeydd, digwyddiadau a phrojectau newydd ar draws y saith amgueddfa.

Hela ffosilau gydag Amgueddfa Cymru yn Sioe Flodau’r RHS, Caerdydd

13 Ebrill 2015

Mae’r haul yn tywynnu a’r coed yn blaguro – mae’n wanwyn o’r diwedd! Os ydych yn chwilio am rywbeth arbennig i’w wneud yng Nghaerdydd, beth am ddod draw i faeddu’ch dwylo a dysgu am natur? Yn Sioe Flodau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd, Gwener 17 – Sul 19 Ebrill, bydd gan Amgueddfa Cymru stondin lle bydd cyfle i bawb roi cynnig ar chwilio am ffosilau ac adnabod planhigion trofannol.

Pasg Prysur ar y Glannau gyda Phosau, Crefftau a Gwyddoniaeth

2 Ebrill 2015

Dewch i f-WY-nhau gweithgareddau gwych yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau dros y Pasg.

Bydd Hwyl y Pasg yn dechrau ar ddydd Gwener 2 Ebrill rhwng 12pm a 4pm lle bydd cyfle i deuluoedd fwynhau llwybrau, crefftau, straeon, perfformiadau gan Gerddorfa Acordion Abertawe, cyfarfod Peppa Pinc ac ymweliad arbennig gan Fferm Gymunedol Abertawe.

Cyfle i ddysgu am fywyd a gwaith gŵr angof esblygu yn Oriel y Parc

31 Mawrth 2015

Mae arddangosfa sy’n cynnwys gwaith arloesol Cymro arbennig, a ddarganfu'r broses esblygu drwy ddetholiad naturiol ochr yn ochr â Charles Darwin, i’w gweld yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi.

Fflach Amgueddfa am feicio yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

26 Mawrth 2015

Mae Pedal Power ac Amgueddfa Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i greu amgueddfa arbennig am feicio fydd yn ymddangos y penwythnos hwn, ddydd Sul 29 Mawrth o 10am-5pm, yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Canfod Trysor ger Wrecsam - Arteffactau o ddiwedd yr Oes Efydd a ganfuwyd yng nghymuned yr Orsedd yn drysor

26 Mawrth 2015

Heddiw (26 Mawrth 2015) cadarnhawyd gan Grwner E.M. Gogledd Orllewin Cymru bod celc o ddau arteffact aur y credir eu bod yn dyddio o tua 1000-800 CC, neu 3,000-2,800 o flynyddoedd yn ôl, yn drysor.