Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

82 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Datganiad i’r wasg gan Amgueddfa Cymru

14 Awst 2015

“Mae trafodaethau Amgueddfa Cymru gydag Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) drwy ACAS ar ddyfodol y Taliadau Premiwm, ymysg materion eraill, yn parhau. Rydym yn dal yn gobeithio dod i gytundeb ar y mater hwn, felly siom oedd cael gwybod am fwriad PCS i barhau â’u gweithredu diwydiannol yn ystod y broses gymodi.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cydweithio a Achub y Plant Cymru

11 Awst 2015

Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cydweithio ag Achub y Plant dros yr haf er mwyn trefnu diwrnod o hwyl i’r teulu cyfan ar ddydd Iau 13 Awst. Rhwng 10am a 4pm bydd yr Amgueddfa’n llawn gweithgareddau di-ri i deuluoedd fydd yn cefnogi ac yn datblygu addysg yn y cartref a’r gymuned.

Gweithredu diwydiannol yn Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru

29 Gorffennaf 2015

“Yn anffodus bydd rhai o amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn cael eu heffeithio gan gyfres o streiciau gan Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) y penwythnos hwn. Maent yn streicio ynghylch dyfodol Taliadau Premiwm – taliadau ychwanegol i staff sy’n gweithio ar benwythnosau a Gwyliau Banc.

Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru yn cydweithio

21 Gorffennaf 2015

Mae dau o brif sefydliadau Cymru wedi dod at ei gilydd i helpu i gynyddu effaith eu gwaith.

Pwy fydd fuddugol? Y Celtiaid neu’r Rhufeiniaid?

17 Gorffennaf 2015

Chi fydd yn dewis yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Darganfod Cymru gyda Phasbort Newydd i Blant

14 Gorffennaf 2015

Cyrff treftadaeth Cymru yn cydweithio ar ymgyrch haf