Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

79 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rhaglen wirfoddoli Amgueddfa Cymru yn ennill clod

1 Mehefin 2015

Gyda hithau heddiw (dydd Llun, 1 Mehefin 2015) yn ddechrau’r Wythnos Wirfoddoli, cyflwynwyd Gwobr ‘Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr’ i Amgueddfa Cymru am y cyfleon a gynnigir i wirfoddolwyr yn wyth safle’r Amgueddfa.

Cerddoriaeth werin ac anhrefn metal morol yn Amgueddfa’r Glannau dros hanner tymor

20 Mai 2015

Bydd digon o hwyl i’r teulu yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau dros hanner tymor.

Yn Eisiau: Eich hoff wrthrych

19 Mai 2015

Amgueddfa Cymru yn annog ymwelwyr Eisteddfod yr Urdd Caerffili i helpu i greu Amgueddfa Dros-Dro   

Ffair ‘vintage’ a chanu gwerin yn Amgueddfa’r Glannau dros y penwythnos

8 Mai 2015

Bydd cyfle i gamu’n ôl i’r 30au yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau dros y penwythnos (Sul 10 Mai) wrth i Drysorfa ‘Vintage’ a Gwaith Llaw Mis Mai gael ei chynnal am y trydydd gwaith.

Arddangosfa dirluniau Amgueddfa Cymru yn agor heddiw yn Pensylvannia

7 Mai 2015

Bydd Pastures Green & Dark Satanic Mills: The British Passion for Landscape yn agor yng Nghanolfan Gelf a Hanesyddol Frick

yn Pittsburgh, Pensylvannia

Helfa Lofrudd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

6 Mai 2015

Mae cannoedd o bobl wedi ymgynnull yn y Neuadd Fawr i weld arddangosfa ddiemwntau newydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae’r diemwnt mwyaf a’r harddaf yn y byd ar fin cael ei ddadorchuddio, ac mae’r cyffro’n llenwi’r awyr. Yna, allan o nunlle, daw sgrech annaearol i dorri’r awyrgylch... mae corff wedi cael ei ddarganfod yn yr Amgueddfa. Caiff pob drws ei gloi – mae’r llofrudd yn yr adeilad yn rhywle. Rhaid datrys y dirgelwch cyn iddo daro eto! All gwyddonwyr yr Amgueddfa addasu eu sgiliau i ddarganfod beth ddigwyddodd, a phwy oedd yn gyfrifol?