Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

42 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7

Cronfa Adfer Amgueddfaol TEFAF ac Amgueddfa Cymru i adnewyddu gwaith amhrisiadwy Manet

25 Awst 2021

Mae'n bleser gan y Sefydliad Celfyddyd Gain Ewropeaidd (TEFAF) gyhoeddi y bydd Amgueddfa Cymru yn derbyn €20,000 gan Gronfa Adfer Amgueddfaol TEFAF. Dyma'r ail gais llwyddiannus eleni am y grant blynyddol a sefydlwyd i gefnogi gwaith hanfodol y gymuned gelf ryngwladol i warchod treftadaeth artistig a diwylliannol.  

Mae diwylliant yn perthyn i ni gyd

19 Awst 2021

Mae pandemig COVID-19 wedi newid Cymru, y byd, a’n ffordd ni o fyw. Mae ein gwerthoedd yn cael eu cwestiynu’n ddwys a’u hail-siapio ym mhob agwedd o fywyd cyhoeddus. Mae COVID-19 wedi tynnu sylw at anghydraddoldebau, ac wedi’u gwaethygu. Pobl fwyaf bregus ein cymdeithas sydd wedi’u taro galetaf – boed yn bobl anabl; yn bobl sy’n dioddef tlodi ariannol neu gymdeithasol; neu’n gymunedau amrywiol sydd wedi’u tangynrychioli.

CANFOD TRYSOR YN SIR FYNWY A CHASNEWYDD

6 Awst 2021

Celciau o’r Oes Efydd a broetsh arian canoloesol yn cael eu datgan fel trysorCelciau o’r Oes Efydd a broetsh arian canoloesol yn cael eu datgan fel trysor

Tirwedd llechi Cymru yw'r lleoliad diweddaraf i ddod yn safle treftadaeth y byd UNESCO

28 Gorffennaf 2021

Mae Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru wedi cael ei hychwanegu at Restr Treftadaeth y Byd UNESCO

Prabhakar Pachpute yn ennill Gwobr Brynu Artes Mundi gan Ymddiriedolaeth Derek Williams

26 Gorffennaf 2021

Mae un o artistiaid Artes Mundi 9, Prabhakar Pachpute, wedi ennill Gwobr Brynu Artes Mundi gan Ymddiriedolaeth Derek Williams.

Arddangosiad newydd yn dathlu pencampwyr Olympaidd Cymru

22 Gorffennaf 2021

Ar drothwy Gemau Olympaidd Tokyo Haf 2020 bydd arddangosiad newydd o wrthrychau nodedig rhai o bencampwyr Olympaidd a Pharalympaidd Cymru yn agor yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar ddydd Gwener 23 Gorffennaf