Cysylltwch â ni

Archaeoleg a Niwmismateg

Dr Steve Burrow

Dirprwy Bennaeth Hanes Cyhoeddus ac Archaeoleg
Gweld Proffil

Dr Mark Redknap

Pennaeth Casgliadau ac Ymchwil
Gweld Proffil

Dr Adelle Bricking

Curadur: Mynediad i Gasgliadau; Swyddog Darganfyddiadau
Gweld Proffil

Evan Chapman

Uwch Guradur: Archaeoleg
Gweld Proffil

Tony Daly

Uwch Guradur: Darlunio Archaeolegol

Jody Deacon

Curadur: Archaeoleg Cynhanes

Adam Gwilt

Prif Curadur: Archaeoleg Cynhanes
Gweld Proffil

Sian Iles

Curadur: Archaeoleg yr Oesoedd Canol a Diweddarach

Dr Mark Lewis

Uwch Guradur: Archaeoleg Rufeinig
Gweld Proffil

Mark Lodwick

Cydlynydd Darganfyddiadau: Cymru

Nerys Rigby

Swyddog Gweinyddol – Hanes ac Archaeoleg (Llun–Mercher)

Dr Elizabeth Walker

Prif Guradur: Casgliadau a Mynediad
Gweld Proffil

George Whatley

Swyddog Darganfyddiadau PAS Cymru (Rhannu Swydd)

Dr Susie White

Swyddog Darganfyddiadau PAS Cymru gogledd-ddwyrain Cymru

Alastair Willis

Uwch Guradur: Niwmismateg ac Economi Cymru

Donna Short

Swyddog Gweinyddol – Hanes ac Archaeoleg (Mercher–Gwener) | Gofalydd

Richard Brewer

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus

Dr John R. Kenyon

Cymrawd Ymchwil
Gweld Proffil

Peter Webster

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus (Hanes ac Archaeoleg)
Gweld Proffil

Mae gennym hefyd 12 cymrawd ymchwil anrhydeddus: Richard Bebb (dodrefn), Richard Brewer (archaeoleg Rufeinig), Michael Freeman (hanes gwerin, y wisg Gymreig), Dr Madeline Gray (henebion, cofebion a defosiwn Cristnogol), Dr Peter Guest (archaeoleg Rufeinig a niwmismateg), Dr Robin Gwyndaf (llên gwerin Cymru), Dr John R. Kenyon (cestyll), Dr Stuart Needham (metelwaith Oes yr Efydd ac archaeoleg gynhanesyddol), Dr Sian Rees (archaeoleg ganoloesol), Dr Chris Standish (archaeoleg meteleg), Dr Eurwyn Wiliam (Ceidwad Emeritws, pensaernïaeth frodorol Gymreig), Dr David Williams (seliau canoloesol) a Dr Juliette Wood (llên gwerin ac Arthur).

Gwneir gwaith ymchwil gan y Cynllun Henebion Cludadwy (PAS Cymru) hefyd, a leolir yn yr Adran. Mae gan y Cynllun Bwyllgor Ymgynghorol sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r tri chorff nawdd Cymreig, sef Amgueddfa Cymru, Cadw a MALD (Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru).