Archaeoleg a Niwmismateg

Mark Redknap

Pennaeth Casgliadau ac Ymchwil
Gweld Proffil

Edward Besly

Ceidwad Cynorthwyol, Niwmismatydd
Gweld Proffil

Adam Gwilt

Prif Curadur: Archaeoleg Cynhanes
Gweld Proffil

Elizabeth Walker

Pennaeth Rheoli Casgliadau Dros-dro

Evan Chapman

Uwch Guradur: Archaeoleg
Gweld Proffil

Jody Deacon

Curadur: Archaeoleg Cynhanes

Mark Lewis

Uwch Guradur: Archaeoleg Rufeinig
Gweld Proffil

Mark Lodwick

Cydlynydd Darganfyddiadau: Cymru

Rhianydd Biebrach

Swyddog Project Project Saving Treasures; Telling Stories

Tony Daly

Uwch Guradur: Darlunio Archaeolegol

Sian Iles

Curadur: Archaeoleg yr Oesoedd Canol a Diweddarach

Sophie Leader

Gwirfoddolwr PAS

Peter Webster

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus

Hefyd mae tri gymrawd ymchwil anrhydeddus: Dr Peter Webster (crochenwaith Rhufeinig); Dr David Williams (Seliau canoloesol); a Dr Peter Guest (archaeoleg rufeinig a numismateg)

Hwylusir gwaith yr adran hefyd gan bwyllgor ymgynghorol sy'n cynnwys unigolion profiadol o wahanol ganghennau archaeoleg Prydain.