Mae sawl ffordd i gysylltu â ni.

E-bost

Ffurflen ebost

Ffôn

(029) 2057 3575

Llythyr

Ysgrifennwch, os gwelwch yn dda, at y Curadur priodol a'i anfon i'r cyfeiriad canlynol:

Amgueddfa Cymru
Y Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol
Heol Crochendy
Parc Nantgarw
CF15 7QT