Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

38 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7

Arddangosfa Gwaith Brunel yng Nghymru yn Amgueddfa Wlân Cymru

15 Awst 2013

 Bydd arddangosfa ar waith Brunel yng Nghymru i’w gweld yn Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre o ddydd Sadwrn 17 Awst tan ddydd Sadwrn 9 Tachwedd, yn edrych ar reilffyrdd, pontydd a morgloddiau pwysig y peiriannydd enwog Isambard Kingdom Brunel (1806 – 1859) yng Nghymru.

 

Io ho ho a hwyl i bawb ym Mhenwythnos Môr-Ladron yr Amgueddfa!

8 Awst 2013

Bydd digonedd o hwyl am ddim i’r teulu dros y penwythnos gyda gweithgareddau môr-ladron yn llenwi dau ddiwrnod yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Cywaith gan Amgueddfa Wlân Cymru ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd Porth Tywyn

22 Gorffennaf 2013

Mae disgyblion blwyddyn naw Ysgol Glan-y-Môr, Porth Tywyn, a disgyblion ysgolion cynradd y dalgylch: Ysgol Gynradd Pwll, Ysgol y Castell ac Ysgol Gynradd Penbre, wedi cwblhau cywaith dros fis o amser, mewn partneriaeth ag Amgueddfa Wlân Cymru i greu croglun anferth. Ddoe (dydd Iau 18 Gorffennaf), cyflwynwyd y gwaith i’r Amgueddfa gan y disgyblion a bydd yn cael ei arddangos yn Oriel y Gymuned yn  Amgueddfa Wlân Cymru rhwng yr ail o Awst a’r ail o Fedi.

Cyfle prin i weld gwaith Keith Vaughan yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

12 Gorffennaf 2013

Ar ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf 2013, bydd arddangosfa newydd – Keith Vaughan: Cyfansoddwr y Ffigwr a’r GofodDarluniau, Printiau a Ffotograffau, 1935-1962 – yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae ar daith o Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth.

Datgelu hanes Mantell Aur yr Wyddgrug mewn arddangosfa newydd

9 Gorffennaf 2013

Y Fantell yn dychwelyd i Gaerdydd a Wrecsam

Celf yn sbardun addysg gyda help y Glannau

25 Mehefin 2013

Mae disgyblion Ysgol Gynradd Ynystawe wedi troi at Amgueddfa Genedlaethol y Glannau am ysbrydoliaeth ar gyfer project cenedlaethol amlwg.