Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

79 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Artes Mundi yn cyhoeddi rhaglen digwyddiadau’r wythnos gloi

11 Chwefror 2015

Mae Artes Mundi 6 wedi cyhoeddi diweddglo cyffrous i arddangosfa bresennol y wobr gyda rhaglen ddigwyddiadau ar gyfer y penwythnos cloi 20 – 22Chwefror 2015.

Bydd y digwyddiadau yn cyrraedd eu hanterth gyda pherfformiad gan un o artistiaid rhestr fer Artes Mundi 6, Carlos Bunga, a fydd yn dychwelyd i Amgueddfa Cymru Caerdydd ar 22 Chwefror.

Dewch i brofi’ch gwybodaeth mewn Noson Gwis Sant Ffolant

10 Chwefror 2015

Sut mae’ch gwybodaeth gyffredinol? Beth am ei brofi yn Noson Gwis Sant Ffolant Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar nos Sadwrn 14 Chwefror am 7pm.

Creu calon helyg hardd i’ch cariad

9 Chwefror 2015

Beth am dreulio dydd San Ffolant eleni yn gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol? Dewch i Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion ar gyfer Gweithdy Cylchau a Chalonnau Helyg ar 14 Chwefror, 2-4pm. (£15 y pen, archebwch ymlaen llaw, nifer cyfyngedig o lefydd).

Arddangosfeydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, 2015

2 Chwefror 2015

Daw’r flwyddyn newydd â gwledd o arddangosfeydd newydd i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, gan gynnig amrywiaeth eang o arddangosfeydd dros dro yn ymdrin â natur, ffotograffiaeth, gwaith gwydr a cherameg. Bydd modd i ymwelwyr o bob oed ddysgu am yr arbenigedd technegol y tu ôl i’r gweithiau, all gael eu gwerthfawrogi am y grefft ac fel darnau o gelf.

Dadorchuddio Ffotograffiaeth Hanesyddol mewn arddangosfa newydd

26 Ionawr 2015

Mae project tair blynedd o ddogfennu, curadu a digideiddio detholiad o ffotograffau hanesyddol o gasgliadau cenedlaethol Cymru wedi esgor ar arddangosfa newydd Dadorchuddio Ffotograffiaeth Hanesyddol, sy’n agor ar ddydd Sadwrn 24 Ionawr yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Roedd y project Delweddau Naturiol yn bosibl diolch i rodd o £600,000 gan Sefydliad Esmée Fairbairn yn 2011 a’r bwriad oedd digideiddio delweddau o bob math o ddisgyblaethau – daeareg, botaneg, hanes diwydiannol a chelf. Bydd hyd at 10,000 o luniau wedi cael eu digideiddio erbyn diwedd y project ym mis Ebrill 2015 a bydd detholiad o’r lluniau hyn yn cael eu cynnwys yn yr arddangosfa newydd.

Theaster Gates sy'n ennill Gwobr Artes Mundi 6

23 Ionawr 2015

Mae’r artist cyfoes Theaster Gates o Chicago wedi ei ddewis o restr fer yn cynnwys 10 o brif artistiaid y byd fel enillydd prif wobr gelf gyfoes ryngwladol y DU, Artes Mundi 6.