Datganiadau i'r Wasg

Mae'r ddalen hon yn dangos newyddion o Amgueddfa Cymru. Dewiswch teitl i ddangos yr erthygl llawn.

82 erthyglau. Tudalen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Amgueddfa Cymru yn penodi Ceidwad Celf newydd

13 Gorffennaf 2015

Mae’n bleser gan Amgueddfa Cymru gyhoeddi ei bod wedi penodi Andrew Renton yn Geidwad Celf. Bydd y cyn Bennaeth Celf Gymhwysol yn olynu Oliver Fairclough, sydd wedi ymddeol o’r Amgueddfa wedi 28 mlynedd o wasanaeth.

Ragnar Kjartansson gydag Amgueddfa Cymru ac Artes Mundi ar restr fer am wobr

10 Gorffennaf 2015

Mae’r pedair amgueddfa a’r artistiaid o’u dewis sydd ar restr fer Gwobr Flynyddol Cymdeithas Celfyddyd Gyfoes 2015 wedi eu cyhoeddi. Caiff y wobr ei chefnogi’n hael gan Sefydliad Sfumato. Ar y rhestr fer mae:

  • Pablo Helguera gyda’r Middlesbrough Institute of Modern Art

  • Ragnar Kjartansson gydag Amgueddfa Cymru ac Artes Mundi

  • Stephen Sutcliffe a Graham Eatough gyda The Whitworth, rhan o Brifysgol Manceinion, mewn partneriaeth â LUX

  • Katrina Palmer gydag Oriel Stanley & Audrey Burton, mewn cydweithrediad â Sefydliad Henry Moore

Allech CHI helpu i ofalu am ddeinosoriaid, campweithiau artistiaid mwya’r byd a phwll glo?

25 Mehefin 2015

Deinosor cigysol 200 miliwn oed o Gymru; gwerth 500 mlynedd o baentiadau o safon rhyngwladol; crwban môr cefn lledr mwya’r byd; y casgliad mwyaf o emwaith a ganfuwyd unrhyw le yn Ewrop Rufeinig; craig a gasglwyd o’r lleuad gan griw Apollo 12, a phwll glo sy’n dal i weithio.

Cregynbysgod trofannol yn fygythiad i fywyd gwyllt Prydain

25 Mehefin 2015

Mae arbenigwyr Amgueddfa Cymru yn rhybuddio y gall rhywogaethau deufalfog (fel  cregyn bylchog a wystrys) sydd wedi’u canfod ar arfordir Prydain ac Iwerddon yn ddiweddar gael effaith andwyol ar fywyd gwyllt morol.

Canfod trysor ger Bronington, Wrecsam

18 Mehefin 2015

Datgan celc o aur ac arian o ddiwedd yr oesoedd canol yn drysor

Dan Gyfaredd Gwlân

12 Mehefin 2015

Mae Amgueddfa Wlân Cymru, yng nghalon dyffryn Teifi, yn falch o groesawu arddangosfa newydd sbon – Dan Gyfaredd Gwlân – fydd i’w gweld tan 30 Mehefin.