Gwasanaethau palaeoamgylcheddol, arteffact a safleoedd archaeolegol

Mae Amgueddfa Cymru yn cynnig arbenigedd mewn treftadaeth archaeolegol ddiwydiannol, amgylcheddol ac arteffactau, gan ein tîm o 14 curadur a staff cadwraeth, gyda chefnogaeth ychwanegol ein Cymrodyr Ymchwil Anrhydeddus. At ei gilydd mae gennym dros 250 mlynedd o brofiad yn ogystal â mynediad parod at gasgliadau cymharol sy’n cynnwys miliynau o arteffactau.

Mae’r tîm wedi arfer ymwneud â’r sector archaeolegol fasnachol ac mae gennym brofiad o gynhyrchu adroddiadau o safon uchel am brisiau cystadleuol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Steve Burrow PhD AMA MCIfA FSA

Rydym yn cynnig y gwasanaethau hyn:

Lithig

Deunydd cynhanesyddol yn cynnwys fflint ac offer cerrig, mosaig, arteffactau carreg eraill, cerrig adeiladu

Dr Steve Burrow, Adam Gwilt, Dr Mark Lewis, Dr Mark Redknap, Dr Elizabeth Walker

Metelwaith

Gwaith aur, haearn, plwm ac aloi copr o bob cyfnod hyd heddiw

Evan Chapman, Adam Gwilt, Dr Mark Redknap

Niwmismateg

Ceiniogau o bob cyfnod, a medalau o’r DU

Alastair Willis

Crochenwaith

Cynhanesyddol, canoloesol, ôl-ganoloesol

Jody Deacon, Adam Gwilt, Dr Mark Redknap

Darganfyddiadau bychan eraill

Asgwrn, gwydr, cerameg a gwrthrychau cerrig wedi’u gweithio o bob cyfnod hyd heddiw

Evan Chapman, Adam Gwilt, Dr Mark Lewis, Dr Mark Redknap

Dadansoddi petrolegol

Cerameg, cerrig

Tom Cottrell, Dr Jana Horák

Archaeoleg amgylcheddol

Molysgiaid (morol ac anforol), dadansoddi paill

Anna Holmes, Dr Heather Pardoe, Dr Ben Rowson

Archaeoleg ddiwydiannol

Adnabod safleoedd a dehongli, adnabod darganfyddiadau

Jennifer Protheroe-Jones, Ceri Thompson,

Arddangos a dehongli

Arwyddion safle-benodol, marcwyr tirlun, arddangosfeydd, ail-greu adeiladau

Ymgynghori ar dreftadaeth

Cefnogaeth i elfennau treftadaeth ac amgueddfaol projectau trydydd parti a ariennir gan grantiau

Staff sy’n cynnig gwasanaeth ymgynghori

Caiff gwasanaethau palaeoamgylcheddol, arteffact a safleoedd archaeolegol Amgueddfa Cymru eu darparu gan:

Ymgynghoriaeth

Dr Steve Burrow

Pennaeth Adeiladau Hanesyddol
Gweld Proffil

Dr Mark Redknap

Pennaeth Casgliadau ac Ymchwil
Gweld Proffil

Dr Jana Horak

Pennaeth Mwynoleg a Phetroleg
Gweld Proffil

Evan Chapman

Uwch Guradur: Archaeoleg
Gweld Proffil

Tom Cotterell

Uwch Guradur: Mwynau
Gweld Proffil

Jody Deacon

Curadur: Archaeoleg Cynhanes

Adam Gwilt

Prif Curadur: Archaeoleg Cynhanes
Gweld Proffil

Anna Holmes

Curadur (Deufalfiaid)
Gweld Proffil

Dr Mark Lewis

Uwch Guradur: Archaeoleg Rufeinig
Gweld Proffil

Dr Heather Pardoe

Prif Guradur Uned Botaneg
Gweld Proffil

Jennifer Protheroe-Jones

Prif Guradur - Diwydiant
Gweld Proffil

Dr Ben Rowson

Uwch Guradur: Molysgiaid
Gweld Proffil

Ceri Thompson

Curadur (Glo)
Gweld Proffil

Dr Elizabeth Walker

Prif Guradur: Casgliadau a Mynediad
Gweld Proffil

Dafydd Wiliam

Prif Guradur: Adeiladau Hanesyddol

Alastair Willis

Uwch Guradur: Niwmismateg ac Economi Cymru