Digwyddiadau

Arddangosfeydd 19 Mawrth 2023

Logo ar gyfer arddangosfa BBC 100 yng Nghymru, yn dangos teitl yr arddangosfa mewn ffont mawr am hanner y ddelwedd. Mae'r hanner arall yn dangos teledu o'r 1960au.

Arddangosfa: BBC 100 yng Nghymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
10 Rhagfyr 2022 – 3 Medi 2023
Bydd yr arddangosfa ar agor nes 9pm ar 6 Ebrill, 4 Mai ac 1 Mehefin
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch docyn ymlaen llaw
Mwy o wybodaeth
Criw o ferched ifanc yn gwisgo du ac yn sefyll ger cronfa ddŵr ym Merthyr Tudful

Arddangosfa: Rheolau Celf?

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
23 Hydref 2021 – 4 Mehefin 2023
Bydd yr arddangosfa ar agor nes 9pm ar 6 Ebrill, 4 Mai ac 1 Mehefin
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Silwét cerflun o fenyw mewn dillad o'r 19eg ganrif

Arddangosfa: Dathlu Mary Anning!

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
10 Ionawr–26 Mawrth 2023
Cyfle olaf i'w weld
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun sgwâr gyda'r llinell lle mae'r môr yn cwrdd â'r gorwel yng nghanol y ddelwedd. Mae'r llun yn dangos golygfa o Gymru o Fryste. Mae'r awyr a'r môr yn las lliw hardd, dwfn

Arddangosfa: Môrwelion

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Chwefror–10 Medi 2023
Bydd yr arddangosfa ar agor nes 9pm ar 6 Ebrill, 4 Mai ac 1 Mehefin
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Lily'n Ffeindio Ffosil

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Cymru... Balchder

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 Gorffennaf 2022 – 9 Gorffennaf 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Ailfframio Picton

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Awst 2022 – 3 Medi 2023
Bydd yr arddangosfa ar agor nes 9pm ar 6 Ebrill, 4 Mai ac 1 Mehefin
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Merched Tomen

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Medi 2022 – 23 Ebrill 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Brenhinoedd Tanddaearol

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Hydref 2022 – 19 Mawrth 2023
Cyfle olaf i'w weld
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Lleisiau’r Wal Goch

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
19 Tachwedd 2022 – 17 Ebrill 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Arddangosfa: O Bwll i Amgueddfa

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
23 Tachwedd 2022 – 1 Rhagfyr 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Portread o Terrence Higgins wedi ei wneud gan stamp coch a gwyrdd o siâp calon

Arddangosfa: Cymru... cofio Terrence Higgins

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1 Rhagfyr 2022 – 9 Gorffennaf 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Portread o Jules Dejouy gan Édouard Manet.

Arddangosfa: Datgelu Portrait of Monsieur Jules Dejouy gan Édouard Manet

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
17 Ionawr 2023 – 1 Ionawr 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Llongau Rhithiol a’r Llanw

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Ionawr–4 Mehefin 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Fedal Croes y Brenin Siôr

Arddangosfa: Cymru... diolch am y GIG

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
3 Mawrth 2023 – 5 Mawrth 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau a Sgyrsiau 19 Mawrth 2023

Menyw ifanc yn edrych ar y casgliad o ddeinosoriaid

Digwyddiad: Mwy o Amser yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Dydd Iau cyntaf bob mis - cliciwch am ddyddiadau
Ar agor nes 9pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Dawnsio i Iechyd - Rhaglen Ddawns Atal Cwympiadau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Awst 2022 – 31 Mawrth 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Swp+Cinema

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Bob dydd Llun (tan ddiwedd Ebrill)
1-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgrinwyna

Digwyddiad: Wyna yn Llwyn-yr-eos

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1–24 Mawrth 2023
10am - 5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
scrinwyna

Digwyddiad Digidol: Sgrinwyna 2023

6–24 Mawrth 2023
8am-8pm (GMT / Amser Safonol Greenwich)
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gwyddoniaeth Pnawn Dydd Sul

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Mawrth 2023
12 - 4pm
Addasrwydd: Ymarferol
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Sioe Explorer Dome – Treulio Trafferthus!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Mawrth 2023
12.15pm
Addasrwydd: Oed 5+
Pris: £2.50yp
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Y Sioe Swigod

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Mawrth 2023
3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £2.50yp
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Cwis Natur Anhygoel

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Dim Lle Ar Ôl
19 Mawrth 2023
2pm
Addasrwydd: Oed 8+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Sgwrs: Sgwrs - Cynrhon cariadus!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Mawrth 2023
1.15pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw Heibio
Mwy o wybodaeth
Cyfuniad o gacennau, eitemau wedi cael eu pobi a brechdannau yn eistedd ar silff lechen

Digwyddiad: Te Prynhawn Sul y Mamau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
19 Mawrth 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: £20yp
Mwy o wybodaeth

Sgwrs: Sgwrs - Storïau'r Sêr

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Mawrth 2023
3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw Heibio
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau Digidol 19 Mawrth 2023

6–24 Mawrth 2023, 8am-8pm (GMT / Amser Safonol Greenwich)