Digwyddiadau

Arddangosfeydd 24 Gorffennaf 2024

Arddangosfa: Drych ar yr Hunlun

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 Mawrth 2024 – 26 Ionawr 2025
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Talwch beth allwch chi
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Y Cymoedd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Mai–3 Tachwedd 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Lily'n Ffeindio Ffosil

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Ffosilau o’r Gors

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Mai 2019 – 2 Mawrth 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Ailfframio Picton

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Awst 2022 – 12 Ionawr 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Datgelu Portread Monsieur Jules Dejouy gan Édouard Manet

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
17 Ionawr 2023 – 10 Ionawr 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: 100 Celf

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
O 8 Awst 2023
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Hawlio Heddwch

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 Mawrth–15 Medi 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Ein Lleisiau Ni

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Mawrth 2024 – 21 Ionawr 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Cymru… ac ymerodraeth

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
O 4 Mai 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: HAENAU gan Rhiannon Gwyn

Amgueddfa Lechi Cymru
26 Mai–1 Tachwedd 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Arddangosfa: Ar Frig y Don – RNLI Cymru 200

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Mehefin 2024 – 16 Mawrth 2025
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau a Sgyrsiau 24 Gorffennaf 2024

Digwyddiad: Paned a Phapur

Amgueddfa Wlân Cymru
Dydd Mercher- pob pythefnos
12yp
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: STREIC! 1984-1985

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
1 Mawrth 2024 – 1 Mawrth 2025
9.30yb-4.30yh
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Te prynhawn Van Gogh

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
O 16 Mawrth 2024
12.00; 13.30; 15.00
Addasrwydd: Pawb
Pris: £23
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Stori a Chân gyda Menter Gorllewin Sir Gâr

Amgueddfa Wlân Cymru
19 Medi
1.30pm
Addasrwydd: 0-5 mlwydd oed
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Rhaid archebu lle. I gofrestru, e-bostiwch nia@mgsg.cymru
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ymweld â Gwesty’r Vulcan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
O 11 Mai 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Archebwch ddetholiad o gwrw yn y Vulcan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
O 11 Mai 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Manylion isod
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Traed Bach Mwdlyd- Clwb Gwyllt gydag Ellie: 3 Gweithdai Gwyllt!

Amgueddfa Wlân Cymru
6, 15 a 30 o Awst 2024
10.30am-12.30pm a 1.30pm-3.30pm
Addasrwydd: AM: Dan 5 mlwydd oed; PM: 6+ mlwydd oed
Pris: £3 am bob plentyn
Archebu lle: Rhaid Archebu Tocyn
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Pob penwythnos ac yn ystod gwyliau'r haf
10.15am, 11.30am, 12.45pm, 3pm, 4.15pm
Addasrwydd: Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan
Pris: £20
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Ffair Draddodiadol

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
I 2 Medi 2024
Addasrwydd: Oed 2-11
Pris: O £1
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: ARTIFEX Ai ti fydd y pencrefftwr Rhufeinig?

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Yn ystod gwyliau ysgol a phenwythnosau lleol.
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Arddangosiadau

Amgueddfa Lechi Cymru
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
11–27 Gorffennaf 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
12–26 Gorffennaf 2024
Addasrwydd: 12+
Pris: £20
Archebu lle: www.darkwalestours.co.uk
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gwersyll y Fyddin Rufeinig

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
22–26 Gorffennaf 2024
10.30am-11.30am 11.30am -12.30pm 1.30pm-2.30pm 2.30pm-3.30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £2.50/plentyn
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Byti'r Arth

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Dydd Llun a dydd Mercher trwy gydol gwyliau'r haf
11.30yb a 2yp
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Cyfleoedd i sgwrsio, cymryd rhan a dysgu am y Rhufeiniaid yn Gymraeg

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
22 Gorffennaf–30 Awst 2024
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Hawlio Heddwch – Gweithdy Cennin Pedr ffelt

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
24 Gorffennaf 2024
11yb - 1yp
Addasrwydd: Teulu cyfan
Pris: Am ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiad: Gŵyl Archaeoleg: Gwneud pot

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
24 Gorffennaf 2024
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth